Fasada Roku Formularz zgłoszeniowy 2023
star_border

Formularz zgłoszeniowy

Przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia, pamiętaj o kilku zasadach:

 • Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać min. 5 zdjęć o minimalnej wielkości 2400×1600 px.

 • W przypadku obiektów po termomodernizacji oraz renowacji wymagana jest dodatkowa dokumentacja fotograficzna, ukazująca obiekt przed rozpoczęciem prac.

 • Aby zgłosić obiekt(y) do konkursu, należy posiadać zgodę architekta (w przypadku, gdy zgłaszającym jest inwestor lub wykonawca) oraz posiadać zgodę inwestora (w przypadku gdy zgłaszającym jest architekt lub wykonawca), a także posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zastosowanie produktów Baumit (do ewentualnego wglądu) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawowe dane obiektu

Proszę podać informacje o budynku.

Dane zgłaszanego obiektu

Podaj informacje w co najmniej jednym z poniższych pól.

Dane Zgłaszającego/ Zgłaszających

Adres Zgłaszającego:
Osoba kontaktowa:


Produkty i szczegóły projektu

Wybierz wykorzystany system ociepleń Baumit.

StarSystem
StarSystem Resolution
StarSystem Power
ProSystem
Reno
CeramicSystem

Możesz wybrać produkty Baumit wykorzystane w tym obiekcie:

Baumit NanoporColorcheck
Baumit StarColorcheck
Baumit PuraColorcheck
Baumit SilikonColorcheck
Baumit SilikatColorcheck
Baumit GranoporColorcheck
Baumit Lasurcheck
Baumit Metalliccheck
Baumit Glittercheck
Baumit Finishcheck
Baumit NanoporTopcheck
Baumit NanoporTop Finecheck
Baumit StarTopcheck
Baumit StarTop Finecheck
Baumit PuraTopcheck
Baumit PuraTop Finecheck
Baumit SilikonTopcheck
Baumit StellaporTopcheck
Baumit SilikatTopcheck
Baumit GranoporTopcheck
Baumit CreativTopcheck
Baumit MosaikTopcheck
Baumit MosaikSuperfinecheck
Baumit Classico Special check
Baumit CrystalTop check
Baumit CrystalTop Finecheck
Baumit CrystalActivator check
Baumit StarContact Whitecheck
Baumit StarContact Speedcheck
Baumit ProContactcheck
Baumit DuoContactcheck
Baumit UniContactcheck
Baumit PowerFlexcheck
Baumit NivoFixcheck
Baumit UniFixcheck
Baumit BituFix 2Kcheck
Baumit FlexMarmorcheck
Baumit FlexTopcheck
Baumit Ceramic Fcheck
Baumit Ceramic Scheck
Baumit CeramicFixcheck
Baumit ResolutionThermcheck
Baumit StarThermcheck
Baumit ProThermcheck
Płyty z wełny mineralnejcheck
Płyty lamelowe z wełny mineralnejcheck
Baumit FillPrimercheck
Baumit MultiPrimercheck
Baumit FungoFluidcheck
Baumit SanovaPrimercheck
Baumit UniPrimercheck
Baumit Separatorcheck
Baumit ReCleancheck
Baumit SpeedTopcheck
Baumit StarTrack Orangecheck
Baumit StarTrack Redcheck
Baumit StarTrack Bluecheck
Baumit StarTexcheck
Baumit StarTex 160check
Baumit StarTex Grobcheck
Baumit S (STR)check
Baumit S (STR) Toolcheck
Baumit N (NTK)check
Baumit Sanova SP Grey check
Baumit Sanova SP Granocheck
Baumit SanovaPorcheck
Baumit SanovaPrecheck
Baumit SanovaBarcheck
Baumit multiFine RK 70 Ncheck
Baumit Klima RK 39check
Baumit Klima RK 38check
Baumit multiContact MC 55Wcheck
Baumit HaftMörtel HM 50check
Baumit SanovaMonoTrasscheck
Baumit Stuccoco Mono SM 86check
Baumit Stuccoco Grobzug FG 88check
Baumit Stuccoco Finezug FF 89check
Baumit Stuccoco Guss SG 87check
Baumit TrassitPluscheck
Baumit TrassZementcheck
Baumit AntiSulfatcheck
Baumit MultiPrimercheck
Baumit SanovaPrimercheck
Baumit FungoFluidcheck
Baumit ReCleancheck
Baumit FillPrimercheck
Baumit ThermoPutzcheck
Baumit MPA 35check
Baumit LL 66 Pluscheck
Baumit Spritzcheck
Baumit SpeedFixcheck

Opisy

Dodaj treści opisujące obiekt w naszych publikacjach online i offline.

Wideo

Dodaj zdjęcia

Tutaj możesz dodać zdjęcia obiektu. Potrzebujemy zdjęć w wysokiej rozdzielczości do drukowania (minimum 2 MB i rozdzielczość 300 dpi) w formacie JPEG, TIF lub PNG.

  Załączniki

   Zasady i Warunki

   Akceptuję warunki Regulaminu.*

   Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane wysyłką osobnego maila po weryfikacji zgłoszenia. Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne.

   Potwierdzam, że wszystkie ściany/fasady zgłaszanego obiektu są wykonane w kompletnej technologii Baumit – zgodnie z punktem 5 Regulaminu.*
   Jestem świadomy tego, że nadesłane materiały mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych firmy Baumit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w tym do ich publikacji w mediach – zgodnie z punktem 26 Regulaminu.*
   Potwierdzam, że posiadam zgodę Architekta na udział zgłoszonego projektu w Konkursie – zgodnie z punktem 10 Regulaminu.*
   Potwierdzam, że posiadam zgodę Inwestora na publikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do Konkursu związanych ze zgłoszona budowlą - zgodnie z punktem 5 Regulaminu.*
   Jestem świadomy, że zgłoszony przeze mnie obiekt weźmie udział również w Konkursie Baumit Life Challenge, co może wiązać się z prezentacją wszelkich dołączonych do zgłoszenia materiałów, w szczególności fotografii obiektów budowlanych – zgodnie z punktem 17 Regulaminu.*
   Jestem świadomy, że mój udział w konkursie może spowodować upublicznienie przekazanych przeze mnie danych na stronie organizatora i podmiotów współpracujących z organizatorem Konkursu oraz w prasie, radio i telewizji.*
   Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Baumit sp. z o.o. do reprezentowanej przeze mnie firmy informacji handlowych i marketingowych (poczta elektroniczna, SMS, kontakt telefoniczny) w ramach konkursu Fasada Roku 2023. *

   Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Baumit sp. z o.o. do reprezentowanej przeze mnie firmy informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertami i promocjami poza konkursem Fasada Roku 2023 następującymi kanałami:

   poczta elektroniczna/SMS
   telefon

   * Zaznaczenie checkboxów oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału Konkursie.

   Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl).
   Cel i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu Fasada Roku zgodnie z treścią Regulaminu i powyższymi oświadczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Konkursu zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń. Jeśli jesteś osobą fizyczną i działasz we własnym imieniu, podstawą prawną przetwarzania w zakresie organizacji Konkursu może być również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy (Regulaminu) z osobą fizyczną oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych w celach spełnienia obowiązków nałożonych przepisem prawa (obowiązki podatkowe).
   Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych (np. firmy informatyczne, marketingowe, kurierskie, kancelarie prawne).
   Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
   Pani/Pana prawa: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (o ile wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach).
   Skarga do organu ochrony danych: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   Profilowanie: Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.
   Dobrowolność podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.