star_border

 
Baumit Life Challenge Ochrona danych

Konkurs Baumit Life Challenge, który wyłania najlepszą europejska fasadę ma na celu regularną prezentację niezliczonych możliwości, jakie daje kreatywne projektowanie powierzchni i struktur elewacji. Obiekty zgłoszone do udział w Life Challenge 2019 podlegają ocenie nie tylko jury, ale także internautów, którzy od lutego do kwietnia 2020 mogą głosować na wybrane przez siebie  realizacje w 6 kategoriach konkursowych

Formularz polityki prywatności „Oczekiwanie na otwarcie procesu głosowania ”


Baumit przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie spółki. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Baumit sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, KRS 0000050943, NIP 7690004863, REGON 590315590

Ogólny opis, cel, odbiorca

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: adres e-mail. Dane zostaną wykorzystane w celu przekazania informacji o rozpoczęciu procesu głosowania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Rejestrujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w opisanym celu (art. 6 ust. 1 lit RODO).

Usuwanie danych następuje niezwłocznie po odwołaniu przez osobę, której dane dotyczą wyrażonej zgody oraz w każdym przypadku po osiągnięciu celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do osiągnięcia opisanego celu przetwarzania.

Ogólne informacje i prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.