Baumit FlexUni Gel

Elastyczna, żelowa zaprawa klejowa do płytek

Elastyczna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa klejowa, o formule żelowej i wydłużonym czasie otwartym. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie, przeznaczona do przyklejenia średniego i dużego formatu okładzin (płytek ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty), o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Klasyfikacja produkt C2 TE wg PN-EN 12004:2002.

  • innowacyjna receptura żelowa

  • doskonała urabialność i obróbka

  • wysoka wydajność i szeroki zakres grubości

Baumit FlexUni Gel