Baumit SanovaPrimer

Wzmacniacz tynku

Silikatowy środek gruntujący do wzmacniania piaszczących się tynków mineralnych. Przeznaczony także do rozcieńczania farby Baumit SanovaColor.

  • na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny

  • wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe

  • gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

Baumit SanovaPrimer (dawniej Baumit ReCompact) to gotowy do użycia środek gruntujący, mający za zadanie wzmocnić tynki mineralne. Preparat gruntujący Baumit SanovaPrimer składa się z krzemianu potasowego i wody – tworzy on tzw. mostki krzemowe, które wzmacniają piaszczące się powierzchnie mineralne. Po aplikacji preparatu dochodzi do zmniejszenia przekroju porów podłoża, dzięki czemu stopień chłonności tynku spada, nie ograniczając jednak współczynnika paroprzepuszczalności. Produkt ten pomaga we wstępnym przygotowaniu powierzchni mineralnych pod aplikację tynku bądź farb zawierających spoiwa krzemianowe lub hydrauliczne. Środek gruntujący Baumit SanovaPrimer można stosować również jako rozcieńczalnik do farb z rodziny Baumit SanovaColor. Przed aplikacją produktu Baumit SanovaPrimer należy wyszczotkować bądź umyć podłoże. Jeśli występują na nim stare farby bądź zwietrzały lub kruszący się tynk, należy nałożyć na te miejsca świeżą warstwę tynku. Jeśli na elewacji znajdują się płytki ceramiczne bądź elementy wykonane z drewna, kamienia lub szkła, należy je zabezpieczyć jeszcze przed aplikacją.

Baumit SanovaPrimer