Baumit Manu All

Zaprawa tynkarska

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa w użyciu. Zastępuje mieszanie cementu, wapna i piasku. Przeznaczona do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.

  • łatwe i szybkie przygotowanie

  • do prac remontowych

  • zastępuje cement, wapno i piasek

Aby zaprawa tynkarska Baumit Manu All mogła prawidłowo pokryć daną powierzchnię, należy zadbać, by podłoże zostało oczyszczone z pyłu, tłuszczu, wykwitów solnych i luźnych zanieczyszczeń. Powinno ono być również suche, nośne, niezmrożone, niehydrofobowe i równomiernie nasiąkliwe.Warto pamiętać, że na każdy typ podłoża należy nanieść obrzutkę wstępną Baumit VorSpritzer. Pomiędzy obrzutką a zaprawą należy zachować przerwę technologiczną, wynoszącą około 3 dni. Jeszcze przed rozpoczęciem tynkowania należy wypełnić wszystkie szczeliny instalacyjne za pomocą zaprawy wyrównawczej. Warto pamiętać również o montażu narożników stalowych za pomocą zaprawy Baumit SpeedFix. Zaprawy tynkarskiej Manu All nie należy łączyć z gipsem, a wszystkie wystające elementy stalowe podłoża należy zabezpieczyć za pomocą podkładu antykorozyjnego. Zaprawę tynkarską należy wymieszać z wodą za pomocą mieszarki ręcznej lub betoniarki wodospadowej. Powstałą mieszankę narzucać przy pomocy kielni i zaciągać pacą. Powstałą warstwę wyrównać i zaciągnąć na ostro lub zatrzeć po osiągnięciu optymalnego stwardnienia.

Baumit Manu All