star_border

Badania potwierdzają: Ionit eliminuje również aerozole mogące przenosić wirusy

Produkty Baumit Ionit w aktywny sposób oczyszczają powietrze w pomieszczeniach i dodatkowo regulują jego wilgotność. Kluczowym elementem jest tutaj zastosowanie specjalnego surowca, trwale wytwarzającego jony. Baumit zleciła Instytutom Badawczym badania produktów i ich wpływu na pyłki i drobny kurz. Działanie wyrobów zostało również potwierdzone przez niezależne jednostki badawcze w ramach badań porównawczych: Ionit przyczynia się do znacznego ograniczenia tych zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu, nawet o 90% w ciągu godziny.


Doświadczenia będące symulacją rzeczywistych warunków

W ramach procedury pomiarowej badania przeprowadzono w dwóch identycznych pomieszczeniach doświadczalnych. Jedno z nich pomalowano produktem Ionit, a drugie zwykłą farbą do ścian bez aktywnych składników. Następnie w obu pomieszczeniach wygenerowano aerozole. Skuteczność produktu Ionit określono na podstawie stopnia redukcji cząsteczek o różnych rozmiarach przy użyciu licznika cząsteczek. Dodatkowo ponownie obserwowano wpływ wilgotności powietrza na stężenie jonów w powietrzu. „Próba polegała na symulacji typowego wydychania aerozoli przez człowieka w pomieszczeniach, w których stężenie aerozoli rośnie przez cały czas w wyniku oddychania i prowadzonych rozmów”, relacjonuje Susanne Müller, manager odpowiedzialna za produkt w firmie Baumit. Ma to znaczenie nie tylko dla budynków prywatnych, lecz także dla wszelkich instytucji publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, a także obiekty biurowe. Dzięki badaniom można w przyszłości w aktywny sposób ograniczać ilość aerozoli oraz związanych z tym zagrożeń, poprawiając jednocześnie jakość powietrza.

Kolejna seria testów, teraz dodatkowo potwierdza dużą skuteczność produktów w zakresie eliminaji aerozoli znajdujących się w powietrzu w pomieszczeniu: „Produkt Ionit ogranicza w sposób ciągły rozprzestrzenianie się małych cząsteczek. W przeprowadzonych badaniach poziom redukcji w ciągu 90 minut wynosił aż 63%”.

Ionit – aktywna walka z aerozolami

Nawet najdrobniejsze aerozole, które przedostają się do powietrza podczas normalnego oddychania i rozmawiania, są w stanie transportować substancje szkodliwe i wirusy. Duże kropelki, jakie powstają w czasie kichania i kaszlu, szybko opadają na podłoże. Jednak cząsteczki cieczy, jakie powstają podczas normalnego oddychania i mówienia, są tak małe, że potrafią unosić się w powietrzu pomieszczenia nawet przez 12 godzin. Wprawdzie rozmiar tych kropelek nie przekracza 5 mikrometrów, ale z uwagi na długi czas utrzymywania się w powietrzu, mogą one powodować problemy. Farba Baumit IonitColor naśladując naturę, w przypadku niewystarczającej ilości jonów, zwiększa ich stężenie w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach. Ta mineralna farba wewnętrzna przyczynia się do znacznego zwiększenia liczby naturalnych jonów, wydatnie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu: W powietrzu znajdują się cząsteczki wody. W momencie kontaktu z pomalowaną powierzchnią pomieszczeń i zawartymi w farbie minerałami dochodzi do „naładowania” tych cząsteczek i ich przemiany w jony w powietrzu. Naukowcy udowodnili, że jony te działają na zanieczyszczenia jak naturalny magnes. Są one w stanie wiązać drobny kurz, pyłki, a nawet aerozole znajdujące się w powietrzu, powodując ich opadanie na podłoże. Im większe stężenie jonów w powietrzu, tym więcej substancji szkodliwych mogą one wiązać.

Regulacja wilgotnoci i jonizacja powietrza potwierdzone jako główne zalety Ionit

Ponownie potwierdzono, że dzięki połączeniu właściwości masy szpachlowej regulującej wilgotność powietrza i mineralnej farby wewnętrznej Baumit IonitColor można zwiększyć stężenie jonów w pomieszczeniach. W ramach badań przy wilgotności powietrza wynoszącej 30% uzyskano stężenie jonów na poziomie 1400 jonów/cm³. Zwiększenie wilgotności powietrza do 70% spowodowało również wzrost stężenia do poziomu 4200 jonów/cm³. Zarówno Baumit IonitFino jak i IonitFinish pomagają utrzymać wysoki poziom wilgotności powietrza. Wraz z farbą Baumit IonitColor wyroby te stanowią klucz do dużej ilości jonów w powietrzu, a co za tym idzie do czystego i świeżego powietrza.

Prosta i nieskomplikowana obróbka

Obróbka produktów nie jest skomplikowana. Wszystkie wyroby posiadają bowiem doskonałe właściwości sprzyjające odpowiedniej aplikacji. Niemniej jednak ważne jest to, aby Baumit IonitFinish lub IonitFino nakładać w dwóch etapach, tak by uzyskać minimalną grubość warstwy szpachlowej 1,5 mm. Warstwę farby Baumit IonitColor można nanosić wałkiem lub pędzlem, a jeśli wymaga tego sytuacja - także metodą natryskową Airless. Również w tym przypadku zaleca się dwukrotną aplikację w celu zapewnienia pełnej skuteczności produktu. System można stosować zarówno w nowo budowanych budynkach jak i pracah remontowych.