star_border

Masa samopoziomująca (podkład samopoziomujący) na betonie, jastrychu cementowym

Podłoże musi być czyste, stabilne, chłonne i wolne od elementów zmniejszających przyczepność. Podczas prac temperatura materiału, podłoża i powietrza powinna być powyżej + 5 ° C i poniżej + 25 ° C. Istniejące w podłożu ruchome dylatacje należy przenieść na powierzchnię układanej masy samopoziomującej. Podczas pracy należy przestrzegać zaleceń podanych w kartach technicznych wyrobów i stosować się do zasad sztuki budowlanej.


1. Przygotowanie podłoża (beton, jastrych cementowy)

W pierwszym etapie należy dokładnie oczyść podłoże z brudu i kurzu. Większe zanieczyszczenia można usunąć używając np. miotły, a następnie podłoże należy odkurzyć korzystając z odkurzacza przemysłowego. Wszelkie resztki np. klejów lub farb, a także inne zanieczyszczenia oraz warstwy nienośne należy całkowicie usunąć.


2. Określ nierówności podłoża

Sprawdź istniejące nierówności w ziemi przy użyciu dłuższej poziomicy. Poziomica powinna mieć długość co najmniej 1,5 m. W przypadku większych pomieszczeń bardzo pomocne jest użycie np. lasera obrotowego lub poziomicy wężowej. Oznaczenie nierówności pomoże obliczyć ilość materiału konieczną do wykonania prac.


Uwaga:
Jeśli przy określaniu nierówności podłoża otrzymamy znaczne różnice poziomu pomiędzy poszczególnymi fragmentami pomieszczenia i/lub do wypoziomowania konieczne jest zastosowanie większych grubości masy samopoziomującej, przed gruntowaniem należy wykonać niwelację podłoża i umieścić znaczniki wysokości – tzw. Repery – ułatwiające prawidłowe wykonanie prac.


3. Wykonanie dylatacji obwodowej (brzegowej)

W celu uniknięcia ryzyka pękania masy samopoziomującej z powodu naprężeń między podkładem podłogowym a ścianami, należy ułożyć dylatację obwodową. Niezbędnie jest wykonanie dylatacji wokół wszystkich elementów pionowych tj. ścian, słupów, kolumn itp. Zależnie od rodzaju stosowanej dylatacji można przykleić ją do ścian lub zamontować za pomocą zszywek.


4. Montaż dylatacji w narożnikach

W narożach zewnętrznych oraz wewnętrznych taśmę dylatacyjną należy ułożyć starannie i równo. W narożnikach zewnętrznych dylatacja nie może być ściśnięta (pocieniona), a w narożnikach wewnętrznych dylatacja musi dolegać do ściany (bez pustych przestrzeni). 


5. Gruntowanie podłoża

Następnie należy starannie zagruntować całe podłoże, stosując preparat gruntujący Baumit Szybkoschnący grunt uniwersalny. Gruntowanie między innymi zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża oraz zwiększa przyczepność masy samopoziomującej. Przed przystąpieniem do wylewania masy grunt musimy pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia gruntu Baumit to ok. 15 minut).

Uwaga: Do gruntowania należy używać np. szerokiego pędzla lub wałka welurowego. Grunt można rozlewać na podłożu, a następnie starannie i równomiernie rozprowadzić. Nie wolno pozostawiać kałuż!


6. Przygotowanie masy samopoziomującej

Do czystego pojemnika wlać odpowiednią ilość wody, następnie wsypać całą zawartość worka i wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej płynnej masy pozbawionej grudek. Informacje na temat wymaganej ilości wody można znaleźć z tyłu worka lub w karcie technicznej dostępnej na naszej stronie www. Czas mieszania to ok. 2-3 minut. Po krótkiej przerwie należy ponownie przemieszać masę samopoziomującą.

mieszanie 7. Usuń materiał z krawędzi pojemnika

Często po zmieszaniu cześć materiału przykleja się do wewnętrznej ściany wiadra. Zdejmij ten materiał np. za pomocą kielni i zamieszaj cały materiał. Do mieszania materiału zalecamy wolnoobrotowe mieszadło elektryczne z odpowiednią końcówką mieszającą (przeznaczoną do mas samopoziomujących – nie powodującą nadmiernego napowietrzania mieszanki).


8. Układanie masy samopoziomującej

Do wyrównywania fragmentów podłoża lub przy niewielkich powierzchniach można rozłożyć masę samopoziomującą za pomocą pacy zębatej.


9. Układanie masy samopoziomującej

Na większych powierzchniach należy rozprowadzić świeżą masę samopoziomującą za pomocą rakli zębatej lub podobnego narzędzia. Prace należy rozpoczynać od narożnika pomieszczenia, kierując się ku wyjściu.


10. Finalna obróbka masy samopoziomującej

Do końcowej obróbki masy samopoziomującej można użyć wałka kolczastego z uchwytem, aby ułatwić odpowietrzanie i równomierny rozpływ układanej zaprawy. Podczas tego procesu pęcherzyki powietrza obecne w materiale (z procesu mieszania) są przenoszone na powierzchnię i usuwane bez pozostawiania śladu na powierzchni materiału. Jednocześnie świeża zaprawa wyrównuje się i poziomuje, tworząc po wyschnięciu równą i gładką powierzchnię.


Uwaga:
Świeżo ułożoną masę samopoziomującą chronić przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezpośrednie nasłonecznienie, bezpośrednie ogrzewanie, przeciągi. Przed układaniem warstw wykończeniowych należy wykonać pomiar wilgotności.