star_border

Układanie jastrychów i posadzek cementowych


Podłoże musi być czyste, stabilne, niezmrożone, chłonne i wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność. Podczas prac temperatura materiału, podłoża i powietrza powinna być powyżej + 5 ° C i poniżej + 30 ° C. Istniejące w podłożu ruchome dylatacje należy przenieść na powierzchnię układanego jastrychu/posadzki. Podczas pracy należy przestrzegać zaleceń podanych w karcie technicznej wyrobu i stosować się do zasad sztuki budowlanej.

Podpowiadamy: Podczas układania wyrobów błyskawicznych (szybkowiążących) należy zadbać o odpowiednią ilość pracowników na placu budowy, tak aby zapewnić szybkie podawanie materiału oraz jego obróbkę.

1. Przygotowanie podłoża
W pierwszym kroku oczyść podłoże z kurzu i brudu. Następnie trzeba określić poziom nierówności podłoża.

2. Oznaczenie grubości jastrychu /posadzki
Można zaznaczyć wysokość montażu jastrychu / posadzki na otaczających ścianach. Należy uwzględnić wymaganą grubość układania wyrobu (zazwyczaj co najmniej 45 mm), przy układaniu na warstwie izolacji należy uwzględnić np. grubość izolacji akustycznej lub izolacji termicznej ułożonej pod warstwą jastrychu / posadzki.

3. Wykonanie dylatacji obwodowej (brzegowej)
Niezbędnie jest ułożenie dylatacji wokół ścian pomieszczenia. Zamontowana np. taśma dylatacyjna musi być wyższa niż finalna warstwy jastrychu/posadzki łącznie z warstwami izolacji. Taśma dylatacyjna z folią ochronną zapewnia większe bezpieczeństwo przed przypadkowym wniknięciem zaprawy jastrychowej w izolację podczas montażu. Dylatację należy starannie dociąć, tak aby ściśle dolegała do przewodów, rurek itp.

4. Montaż krawędzi taśmy dylatacyjnej
W celu odpowiedniego zamocowania taśmy dylatacyjnej, jej krawędź należy zamocować do ściany, należy to zrobić powyżej planowanej wysokości układanego jastrychu / posadzki. W przypadku większych pomieszczeń warto polecić wykorzystanie elektrycznego zszywacza.

5. Mocowanie dylatacji w narożnikach
Należy pamiętać, aby układana dylatacja obwodowa dobrze (bez pustek) dolegała do ściany zarówno w narożnikach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

6. Warstwa izolacji termicznej
Układanie izolacji należy rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Wszelkie elementy, takie jak np. rury na podłodze, należy pozostawić w izolacji. W przypadku płyt profilowanych (na zakładkę SF) należy ściąć profil tak aby izolacja dokładnie dolegała do ściany. Odpowiednia izolacja termiczna jest konieczna m.in. dla pomieszczeń na parterze budynku i nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.

7. Docinanie płyt izolacji
Podczas cięcia płyt izolacji upewnij się, że są czyste i proste. Odpowiednia piła do cięcia z drobnymi zębami znacznie zmniejsza ilość „trocin” z docinanych płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub styropianu (EPS), zapewniając w ten sposób czyste miejsce budowy. Korzystając np. z prowadnicy łatwo osiągnąć dokładne cięcie.

8. Montaż izolacji termicznej
Płyty izolacji układamy od narożnika pomieszczenia w kierunku drzwi, rząd po rzędzie, aż cała powierzchnia podłogi zostanie przykryta izolacją.

9. Właściwy montaż izolacji
Płyty izolacji trzeba układać z przesunięciem krawędzi (co najmniej o  20 cm).

10. Wypełnienie ubytków
Przestrzenie między płytami izolacji powstałe w miejscu przebiegu rur itp. trzeba wypełnić równo z górną płaszczyzną płyt stosując np. perlit.

11. Układanie izolacji akustycznej
Kolejno ułóż warstwę izolacji akustycznej. Płyty tej izolacji powinny być obrócone o 90 ° w stosunku do płyt izolacji termicznej. Płyty izolacji akustycznej należy również ułożyć z przesunięciem względem siebie. Aby uzyskać odpowiednio skuteczną i bezpieczną izolację, upewnij się, że żadne połączenia płyt z izolacją termiczną nie przebiegają bezpośrednio równolegle do siebie

12. Folia z dylatacji obwodowej (brzegowej)
Przed ułożeniem jastrychu załóż pasek foliowy z taśmy dylatacyjnej na ułożone płyty izolacji akustycznej.

13. Ułożenie folii pod jastrych / posadzkę
Teraz należy ułożyć warstwę folię izolacyjnej. Przy zastosowaniu dylatacji obwodowej z wywiniętym paskiem foliowym, folia izolacyjna powinna być ułożona na równo ze ścianami.

14. Montaż folii na zakładkę
Upewnij się, że folia jest starannie i równo ułożona (koniecznie bez fałd!), a arkusze zachodzą na siebie na około 15 do 20 cm. Łączenia folii dobrze jest dodatkowo skleić wodoodporną taśmą.

15. Przygotowanie jastrychu / posadzki
Teraz wymieszaj zaprawę jastrychową. Wymaganą ilość wody można znaleźć w opisie z tułu worka lub w karcie danych technicznych na naszej stronie www. Nawet przy mniejszych powierzchniach pomieszczeniach trzeba wymieszać większą ilość worków zaprawy. Dlatego zalecamy użycie betoniarki w celu szybszej i łatwiejszej pracy.

16. Pomocnicze prowadnice
Zalecamy użycie pomocniczego przyrządu, aby osiągnąć pożądaną wysokość montażu. Do tego możemy użyć np. rurki aluminiowej - najlepiej o długości ok. 80 cm. Najpierw połóż świeżą zaprawę jastrychową jako podstawę, a następnie umieść na niej rurkę.

17. Ustalenie poziomu
Korzystając z poziomicy, należy dopasować ułożenie pomocniczej prowadnicy (np. rurki), do wymaganego położenia. Umieszczone w ten sposób na podłożu i odpowiednio ułożone prowadnice ułatwią prawidłowy montaż jastrychu.

18. Wyrównanie prowadnic
Podobnie jak w sposób dla pierwszej prowadnicy, opisany powyżej należy umieścić kolejne rurki. Sprawdź przy pomocy dłuższej poziomicy czy rurki są ułożone właściwie.

19. Układanie zaprawy jastrychowej
Po ustaleniu ułożenia prowadnic możemy przystąpić do układania świeżo wymieszanej zaprawy na przygotowanym podłożu między prowadnicami. Do transportu najlepiej wykorzystać taczki. Aby uniknąć uszkodzenia izolacji, zalecamy ułożenie jako ochrony drewnianych desek.

20. Wyrównanie zaprawy jastrychowej
Rozprowadź wstępnie świeżą zaprawę np. za pomocą łopaty lub podobnego narzędzia, a następnie wyrównaj zaprawę ściągając łatą prowadzoną po umieszczonych wcześniej prowadnicach (rurkach).

21. Ustalenie położenia kolejnych prowadnic
Umieścić dalsze prowadnice i ustalić ich właściwe położenie. Następnie układać zaprawę na przygotowane podłoże.

22. Usunięcie prowadnic
Po ułożeniu jastrychu w jednym kierunku należy usunąć prowadnice, te wgłębienia zwilżyć wodą i wypełnić świeżą zaprawą, a następnie wyrównać.

23. Wyrównanie jastrychu
Wstępnie zatrzyj jastrych używając np. szerokiej pacy. Następnie układaj kolejne rzędy świeżej zaprawy, tak aby jastrych był ułożony na całej powierzchni pomieszczenia.