star_border

Rapido 1 Speed - Wykonanie prac krok po kroku

1. Układanie dylatacji

mężczyzna układa dylatacjęPodłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń osłabiających przyczepność (warunki konieczne przy układania podkładu związanego z podłożem). Należy sprawdzić odchyłki podłoża od założonego poziomu tzn. wykonać niwelację stosując np. niwelator lub poziomicę laserową. Przy wyznaczaniu górnego poziomu należy uwzględnić zalecane minimalne grubości podkładu a także grubości wszystkich warstw które będą na nim układane. Poza dylatacjami obwodowymi (oraz oddzieleniu podkładu m.in. od słupów czy schodów) konieczne jest również wykonanie dylatacji w progach pomiędzy pomieszczeniami.

Uwaga: dylatacje obwodowe musza mieć odpowiedną grubość (zazwyczaj m.in. 1 cm). Należy pamiętać także o przeniesieniu (odtworzeniu) istniejących w podłożu dylatacji konstrukcyjnych.

2. Gruntowanie

mężczyzna gruntuje podłogę miotłąPrzy warstwach zespolonych podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować Baumit Grund lub Baumit Super Grund (zależnie od chłonności podłoża). Zagruntowane podłoże pozostawić do wyschnięcia. Dla cieńszych warstw tj. od 1 – 3 cm należy wykonać tzw. szlamowanie podłoża stosując Baumit Connect i układając podkład na świeżą warstwę sczepną (metoda „mokre na mokre”). W przypadku podkładu na izolacjach po przygotowaniu i wyrównaniu podłoża należy ułożyć warstwę izolacji termicznej/akustycznej a następnie folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z wywinięciem na ściany.

3. Układanie zaprawy

mężczyzna układa zaprawę na podłodzePosadzkę/podkład należy układać na podłożu niezwłocznie po przygotowaniu. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ułożonych uprzednio prowadnicach (np. metalowych listwach kierunkowych). Należy dopilnować aby grubość podkładu w żadnym miejscu nie była mniejsza od zalecanej dla danego wyrobu oraz układu konstrukcyjnego. Dla lepszego rozłożenia i zagęszczenia podkładu można zastosować zawibrowanie łatą. Po ułożeniu i wyrównaniu podkładu prowadnice należy usunąć wypełnić ubytki zaprawą i wygładzić i zatrzeć pacą lub zastosować zacieraczki mechaniczne. Przy planowanym wykończeniu płytkami ceramicznymi możemy pominąć zacieranie podkładu.

Przygotowanie zaprawy - należy stosować czystą wodę oraz przestrzegać zalecanej ilości wody zarobowej! Dodanie większej niż zalecana ilości wody m.in. osłabia wytrzymałość posadzki/podkładu, wydłuża czas wysychania, może powodować powstanie na powierzchni „mleczka cementowego” oraz skutkować zwiększeniem skurczu oraz spękaniem podkładu.

4. Gotowy podkład

pomieszczenie z oknem, podłoga, podkład podłogowy 2Ruch pieszy możliwy jest już po ok. 3 godzinach. Do układania wykładzin można przystąpić po czasie zależnym od grubości podkładu oraz temperatury i wilgotności. W większości zastosowań finalne warstwy wykończeniowe można układać już po 24 godz.

Właściwa pielęgnacja - świeżo ułożony podkład należy chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza oraz przeciągami.  Aby zapewnić optymalne warunki wiązania i dojrzewania świeżo wykonany powierzchnię zaleca się zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując np. zraszanie wodą i przykrycie folią. Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy może prowadzić do powstawania rys i rozwarstwień.

O czym należy pamiętać:

  • Jastrychy (podkłady) i posadzki cementowe należy układać w temp. od +5°C do +25°C (temp. powietrza i podłoża)
  • Do przygotowania zapraw należy używać odpowiedniej ilości czystej, zimnej wody oraz czystych narzędzi.  Suchą zaprawę należy wsypywać do wody, nigdy odwrotnie.
  • Należy unikać przeciągów, intensywnego nasłoneczniania lub nagrzania wylanej zaprawy.
  • Pomieszczenia muszą być wentylowane w sposób grawitacyjny. Nie używać klimatyzacji podczas układania i wstępnego wiązania zaprawy.