Wietrzenie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się Covid 19. Sprawdź, który typ budynku zapewni komfortową wentylację?

Jak wentylacja pomaga zapobiegać koronawirusowi?


Wentylacja jest kluczem do zmniejszenia ryzyka przeniesienia koronawirusa wśród osób przebywających w jednym pomieszczeniu. Niestety oprócz pozytywnych skutków częste otwieranie okien może prowadzić do "kłótni temperaturowych". Czy istnieje zatem złoty środek, dzięki któremu powietrze zostanie wymienione, jednak nie spowoduje to gwałtownego spadku temperatury wewnątrz? Tak!  Dowiedz się, który typ budynku najlepiej poradzi sobie z tym zadaniem.

Wydychane kropelki z dróg oddechowych (areozole) szybko gromadzą się w zamkniętych pomieszczeniach i są rozprowadzane po ich wnętrzach. Dlatego uznaje się, że są one możliwą drogą przenoszenia koronawirusa, a długotrwałe pobyty w małych, słabo lub niewentylowanych pomieszczeniach zwiększają ryzyko ich przenoszenia. Według WHO regularna wentylacja może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

Regularne i dokładne wietrzenie pomieszczeń

Świeże powietrze dostaje się do wnętrz przez wentylację, co może obniżyć stężenie wydychanych kropelek z dróg oddechowych. Im więcej go wpuszczasz, tym bardziej aerozole są rozrzedzane w pomieszczeniu. Wietrzenie zapewnia również dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu i zapobiega pleśni. W niskich temperaturach wymiana powietrza nie musi trwać długo, ale powinna zapewnić możliwość usunięcia z pomieszczenia stęchłego i wpuszczenie bogatego w tlen, bardziej suchego powietrza. Dlatego zaleca się otwaranie okien przynajmniej 3 razy dziennie, nawet zimą. Im więcej osób się zbiera tym bardziej należy pamietać o regularnym wietrzeniu.

Zespół ekspertów Baumit, analizujący wpływ materiałów budowlanych na zdrowie człowieka w Parku Badawczym Baumit Viva Park, porównał zależność między zachowaniem wentylacji, a rodzajem konstrukcji poprzez symulację cyrkulacji powietrza w różnych typach domów. Domy ocieplone o masywnych ścianach, dzięki dużej masie akumulacyjnej, zapewniły utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w czasie cykli wentylacyjnych na znacznie wyższym poziomie niż w domach o niższym ciężarze ściany. Stwierdzono również, że w domach o ścianach pełnych - takich jak domy betonowe i domy z cegły pełnej - po zamknięciu okien temperatura w pomieszczeniu szybciej osiągała zadaną wartość docelową 21 ° C niż w przypadku domów drewnianych o konstrukcjach szkieletowych. 

Metoda badań

W grudniu 2019 roku okna we wszystkich ocieplonych domach z wyjątkiem domu z betonu komórkowego były otwierane całkowicie na 30 minut (wentylacja szokowa) - w fazie wentylacji oraz przed i po zarejestrowaniu temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika temperatury. W listopadzie 2020 roku zrealizowano scenariusz wentylacji w oparciu o aktualne zalecenia (Covid 19). W tym celu okna w domach ocieplonych były otwierane na 15 minut, następnie zamykane na 30 minut, następnie ponownie otwierane na 15 minut, następnie ponownie zamykane na 30 minut i ponownie otwierane na 15 minut. Temperaturę pokojową rejestrowano przez cały cykl.

Zastrzeżenie: ten artykuł nie jest zaleceniem zdrowotnym, ale skupia się wyłącznie na wpływie wentylacji na temperaturę w pomieszczeniu.