star_border

Stop Smog – pozyskaj dofinansowanie na poprawę powietrza


W obliczu rosnących problemów ze smogiem, który stanowi poważne zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia, jak i środowiska naturalnego, coraz więcej uwagi przywiązuje się do działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednym z kluczowych inicjatyw, które mają przyczynić się do redukcji zanieczyszczenia powietrza w Polsce, jest program Stop Smog. Rządowa inicjatywa, skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, oferuje wsparcie finansowe na wymianę nieefektywnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła. Zapraszamy do zapoznania się poniższymi informacjami na temat rządowego programu wsparcia.

Czym jest program Stop Smog?


Wdrożenie programu Stop Smog ma za zadanie pomóc polskim gospodarstwom domowym w walce ze smogiem poprzez dofinansowanie wymiany starych, nieekologicznych pieców węglowych na nowe, niskoemisyjne źródła ciepła. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia powietrza, które nie tylko pogarsza jakość życia, ale również przyczynia się do licznych problemów zdrowotnych wśród mieszkańców Polski.

Dlaczego warto zainteresować się programem Stop Smog?


Udział w programie Stop Smog przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, stanowi bezpośredni wkład w proces poprawy jakości powietrza w miejscu zamieszkania, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie. Po drugie, wymiana starych systemów ogrzewania na nowoczesne urządzenia o większej efektywności energetycznej, przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania domu dzięki większej efektywności energetycznej nowych urządzeń.

Oferowane w ramach Stop Smog dofinansowanie umożliwia pokrycie znacznej części kosztów związanych z wymianą, czyniąc inwestycję bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Kwota dostępnego wsparcia jest zależna od rozmiaru gminy. W przypadku gmin liczących do 100 tys. mieszkańców wynosi ona do 70% współfinansowania - mieszkańcy gmin, liczących ponad 100 tys. mieszkańców, przyznane finansowanie będzie wynosić do 70% w kwocie niższej niż 53 000 zł. 

Kto może skorzystać z programu Stop Smog?


Program Stop Smog jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, głównie właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zastąpić swoje stare, nieefektywne systemy ogrzewania nowymi, przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami. Jego beneficjentami mogą być osoby mieszkające na obszar gmin, na których znajduje zastosowanie tzw. uchwała antysmogowa, stanowiąca część Prawa ochrony środowiska.

Aby kwalifikować się do programu, należy spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie nieruchomości w gminie, gdzie przekraczane są normy jakości powietrza czy zobowiązanie do wymiany systemu ogrzewania na jeden z zalecanych przez program niskoemisyjnych źródeł ciepła. Proces aplikacyjny wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów, takich jak dowód własności nieruchomości, plan wymiany systemu ogrzewania oraz kosztorys inwestycji.

Niskoemisyjne źródła ciepła i ich rola w walce ze smogiem


Centralnym elementem programu Stop Smog jest promocja i wsparcie finansowe dla niskoemisyjnych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły gazowe wysokiej efektywności oraz instalacje solarne. Wymiana starych pieców węglowych na te nowoczesne technologie ma kluczowe znaczenie w redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Piec kaflowy a ustawa antysmogowa – co warto wiedzieć?


Obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. nowe przepisy uchwały antysmogowej zabraniają używania takich urządzeń jak piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki oraz piecyki typu koza. Wprowadzono również zakaz montowania w budynkach kotłów grzewczych, które nie spełniają co najmniej piątej klasy efektywności.

W ramach tej uchwały ustalono terminy, do kiedy należy wymienić urządzenia grzewcze niespełniające obowiązujących norm i klas. Warto podkreślić jednak, że możliwe jest dalsze użytkowanie kominków i pieców kaflowych – pod warunkiem, że osiągają one co najmniej 80% sprawność cieplną lub są wyposażone w systemy zmniejszające emisję zanieczyszczeń.

Stop Smog a Czyste Powietrze – czy można korzystać z obu programów?


Program Stop Smog oferuje atrakcyjne dofinansowanie na wymianę starych systemów ogrzewania, jednak wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest połączenie tego wsparcia z innymi dostępnymi programami, takimi jak Czyste Powietrze. Odpowiedź brzmi: tak, w wielu przypadkach beneficjenci mogą skorzystać z obu programów, w pełni wykorzystując dostępne wsparcie finansowe. 

Stop Smog stanowi uzupełnienie programu Czyste Powietrze, koncentrując się na współpracy z gminami i kierując wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, w szczególności wśród najmniej zamożnych mieszkańców, podczas gdy Czyste Powietrze oferuje wsparcie bezpośrednio właścicielom domów na inwestycje związane z termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła.

Czy wiesz już, dlaczego warto dołączyć do inicjatywy Stop Smog?


Program Stop Smog jest niezwykle ważnym narzędziem w walce ze smogiem, oferującym znaczące wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, pragnących zmodernizować swoje systemy ogrzewania. Udział w tym programie nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale również umożliwia oszczędności finansowe dzięki zastosowaniu efektywniejszych i ekologicznych rozwiązań. 

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega program Stop Smog?

Program Stop Smog polega na finansowym wspieraniu właścicieli domów w wymianie starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, niskoemisyjne rozwiązania. Jego celem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

 

Kto może skorzystać z programu Stop Smog?

Z inicjatywy skorzystać mogą przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy planują wymianę swojego systemu ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła i spełniają określone kryteria kwalifikacyjne programu.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu Stop Smog?

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup i instalację nowych systemów ogrzewania, takich jak pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na biomasę czy systemy solarne, które są zgodne z wytycznymi programu.

 

Czy można łączyć dofinansowanie programu Stop Smog z programem Czyste Powietrze?

Tak, w wielu przypadkach można łączyć dofinansowanie z obu programów, jednak należy dokładnie zapoznać się z warunkami i kryteriami kwalifikacyjnymi, aby zapewnić sobie maksymalne wsparcie finansowe.

 

Czy Stop Smog to to samo co Czyste Powietrze?

Nie – choć oba programy mają podobne cele, czyli poprawę jakości powietrza i redukcję emisji szkodliwych substancji, to różnią się zakresem, warunkami kwalifikacyjnymi i rodzajami oferowanego wsparcia.

 

Ile wynosi dopłata do wymiany pieca?

Wysokość dopłaty zależy od wielu czynników, w tym od wybranego źródła ciepła i indywidualnej sytuacji wnioskodawcy – program przewiduje do 70% wspófinansowania, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi 53 000 zł.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania ale nie wiesz gdzie się zgłosić?
Nasz Zespół Doradców chętnie udzieli Ci wsparcia w tym zakresie.

Przycisk jak skorzystać z dofinansowania na termomodernizację