Baumit AntiSulfat

Roztwór do odsalania murów

Gotowy do użycia, wodny roztwór do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związki trudno rozpuszczalne, stosowany podczas renowacji murów.

  • eliminuje wykwity solne

  • do stosowania na zasolone mury

  • gotowy i łatwy w użyciu

Baumit AntiSulfat to środek do odsalania murów, który chemicznie usuwa związki soli w postaci siarczków i chlorków. Roztwór ten składa się z wody i fosforanu baru, które przekształcają łatwo rozpuszczalne związki soli w trudno rozpuszczalne i nieszkodliwe wiązania chemiczne. Roztwór do odsalania murów Baumit AntiSulfat można używać w trakcie usuwania soli przy renowacji obiektu, jak równie przy wstępnym gruntowaniu budynków z wykwitami solnymi. Produkt ten można używać również przed tynkowaniem zarówno nowych, jak i starych budynków. Aby przygotować powierzchnię do nałożenia preparatu, należy skuć zasolony tynk do wysokości 1 m powyżej widocznego poziomu zasolenia. Istniejące zasolone fugi należy wydrapać do głębokości 2 cm. AntiSulfat należy nanosić przy pomocy pędzla lub metodą natryskową, pokrywając zasolone podłoże kilkoma warstwami. Po upływie jednego dnia od aplikacji roztworu można rozpocząć nanoszenie na podłoże obrzutki renowacyjnej Baumit. Po zachowaniu odpowiedniej przerwy technologicznej można rozpocząć proces tynkowania ściany.

Baumit AntiSulfat