Baumit TrassZement

Cement portlandzki z wysokiej klasy z trasem

Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

  • dobra wytrzymałość

  • redukcja wykwitów

  • przedłużony czas wiązania

Cement z trasem stosowany jest do wytwarzania betonu, zapraw murarskich oraz tynkarskich. Baumit TrassZement doskonale sprawdza się w układaniu płytek ceramicznych oraz wytwarzaniu zapraw wykorzystywanych przy pracach renowacyjnych. Przyjęte proporcje zaprawy zależą od sposobu jej zastosowania. Aby cement portlandzki cechował się pełną funkcjonalnością, należy zapewnić odpowiednie warunki w okresie jego wczesnego twardnienia. Zachowanie optymalnej wilgotności i temperatury wspiera proces właściwego wiązania się pierwiastków chemicznych oraz nie zaburzy wzrostu tzw. wytrzymałości wczesnej. Cement portlandzki z dodatkami naturalnych pucolan charakteryzuje się wydłużonym czasem wykorzystywania. Cement z trasem wyróżnia się korzystnym rozwojem wytrzymałości oraz znacznym, późnym przyrostem wiązania. Proces ten trwa do 28 dni. Cement portlandzki to także gwarancja lepszej wodoszczelności oraz niewielkie ryzyko pojawienia się wykwitów. Cement z trasem wytwarza również mniejszą ilość ciepła podczas wiązania. Proporcje ilościowe, stosowane przy pracach, należy ustalić w oparciu o ustalone receptury. Cement Baumit TrassZement można łączyć z wapnem hydratyzowanym lub gaszonym.

Baumit TrassZement