Awaria sieci energetycznej: ocieplenie ma decydujące znaczenie

Awaria sieci energetycznej: ocieplenie ma decydujące znaczenie

Większe pole manewru w przypadku awarii ogrzewania, znacznie bardziej znośne temperatury odczuwalne podczas fali upałów: budynki murowane ocieplone systemem ETICS pomagają przetrwać 48-godzinną przerwę w ogrzewaniu w okresie zimowym i uzyskać znośną temperaturę w pomieszczeniach w okresie letnim bez konieczności korzystania z klimatyzacji.

W ramach kompleksowego badania eksperci z parku badawczego VIVA należącego do Baumit przeprowadzili symulację skutków 48-godzinnej awarii ogrzewania przy temperaturach otoczenia bliskich zeru. W tym celu w 12 budynkach znajdujących się w parku badawczym wyłączono ogrzewanie. Początkowa temperatura pomieszczenia wynosiła 21°C, a temperatura na zewnątrz wynosiła około 0°C.

Podczas serii prób, których warunki przypominały typowe zimowe dni, najniższą temperaturę po awarii ogrzewania odnotowano w nieocieplonym domu VIVA, zbudowanym z cegieł 25 cm. Mimo że temperatura początkowa wynosiła 21°C, po upływie 48 godzin temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej 10°C, a temperatura na powierzchni ścian była niższa niż 8°C. Po ponownym włączeniu ogrzewania podłogowego temperatura wyjściowa w nieocieplonych domach została przywrócona po upływie co najmniej trzech dni.

Z drugiej strony w ocieplonych domach murowanych średnia temperatura w pomieszczeniu po upływie 48 godzin nadal była znośna i wynosiła 17°C, natomiast średnia temperatura na powierzchni ścian wynosiła 16,5°C. Komfortową temperaturę 21°C osiągnięto ponownie po włączeniu ogrzewania po upływie zaledwie jednego dnia. Jest to znaczna różnica, która po przyjęciu dokładnie takich samych warunków ramowych może zostać przypisana wyłącznie ociepleniu elewacji.Szczegółowy przegląd domów

Nowa seria prób VIVA: w domach murowanych ocieplonych w systemie ETICS nie trzeba stosować klimatyzacji, a ocieplenie elewacji ma decydujący wpływ na uzyskanie przyjemnego klimatu wewnątrz budynku bez zużywania energii nie tylko zimą, ale również latem. Według Centralnego Instytutu Meteorologii i Geodynamiki (ZAMG), lato 2022 roku było czwartym najcieplejszym latem w Austrii od początku rejestrowania pomiarów. Obecnie rok po roku odnotowuje się okresy letnie z temperaturami powyżej średniej. Pomimo rosnących cen energii gorące lato skłoniło wielu właścicieli domów i mieszkań do założenia klimatyzacji. Korzystanie z klimatyzacji zwiększa zużycie i koszty energii. W tym miejscu należy wspomnieć o drugiej serii prób, które przeprowadzono w parku badawczym VIVA. Dane zmierzone w okresie letnim pokazują, że w domu murowanym z odpowiednim systemem izolacji ETICS nigdy nie wystąpiło znaczne przekroczenie maksymalnej zalecanej, komfortowej temperatury pomieszczenia wynoszącej 24°C. Innymi słowy, klimatyzacja nie byłaby w nim w ogóle potrzebna. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała jednak w domu nieocieplonym ‒ trzeba byłoby w nim używać klimatyzacji łącznie przez około trzy tygodnie. Oznaczałoby to zużycie energii przez trzy tygodnie i poniesienie związanych z tym kosztów. W domu ocieplonym nie zostałaby zużyta żadna energia i nie wystąpiłyby żadne koszty za jej zużycie.

W czerwcu, lipcu i sierpniu średnie dobowe wartości temperatur w pomieszczeniach w domu nieocieplonym znacznie przekraczały 24°C w trakcie 20 dni. W tym samym przedziale czasu temperatura w domach murowanych z systemem ETICS nigdy nie przekraczała 24°C. Biorąc pod uwagę ogólne zalecenia dotyczące temperatury w pomieszczeniach, która powinna wynosić 20–24°C, w domach nieocieplonych z klimatyzacji trzeba byłoby w tym roku korzystać przez 20 dni. Dla porównania taka konieczność w domu ocieplonym w ogóle by nie wystąpiła.

 – Ocieplenie budynku oraz to, czy budynek ma konstrukcję murowaną, czy szkieletową, ma istotne znaczenie. Termoizolacja w połączeniu z masą akumulacyjną budynku zapobiega szybkiemu schładzaniu lub nagrzewaniu niezależnie od pory roku. Każdy metr kwadratowy elewacji, który został zmodernizowany pod względem termicznym i energetycznym, pozwala zaoszczędzić nawet 100 kWh energii w ujęciu rocznym, sprawia, że korzystanie z klimatyzacji nie jest konieczne, zabezpiecza przed krótkotrwałymi uszkodzeniami technicznymi oraz znacznie ogranicza emisje CO2. Warto pamiętać że całkowicie neutralne dla klimatu jest jedynie niewykorzystywanie energii elektrycznej do ogrzewania i chłodzenia– twierdzi Georg Bursik, dyrektor zarządzający Baumit GmbH, odnosząc się do wyników prób.