Wytyczne budowlane
star_border

Wytyczne Prac Budowlanych

Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

Dostępne jest już na rynku opracowanie, dotyczące wykonawstwa systemów ociepleń pt.: "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbiory robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian".

Powstało ono dzięki doświadczeniu i wiedzy Firmy Baumit i innych czołowych producentów systemów ociepleń, będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Systemów Ociepleń. Wytyczne stanowią kompleksowy dokument, którego zadaniem jest ujednolicenie i uporządkowanie założeń będących podstawą dla prawidłowo wykonanych prac termorenowacyjnych.

Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS

Instrukcja Eksploatacji Systemów Ociepleń

Instrukcja eksploatacji zespolonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych (ETICS), określanych również mianem metody lekkiej-mokrej lub bezspoinowych systemów ocieplania (BSO), została opracowana w ramach współpracy firm produkujących i kompletujących zestawy do wykonywania ociepleń, należących do Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Celem niniejszego dokumentu jest zestawienie istotnych informacji pomocnych w eksploatacji systemów ociepleniowych. Instrukcja stanowi również uzupełnienie opracowania „Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian". Dokument jest skierowany przede wszystkim do właścicieli oraz zarządców ocieplonych budynków i ma za zadanie ułatwić utrzymanie elewacji w należytym stanie, dokonywanie odbiorów i przeglądów oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek ułatwić ich usunięcie.

Instrukcja Eksploatacji Systemów Ociepleń