Zwycięzcy zostali wybrani! Jury wskazało laureata nagrody głównej Life Challenge Award dla najlepszej elewacji w Europie, a także zwycięzców 6 kategorii.