Jury

Nadesłane projekty ocenia 13 członków jury. Wszyscy zwycięzcy zostaną zaprezentowani podczas ceremonii wręczenia nagród w maju 2024 r. w Lublanie.

Photo: Mateja Jordovič Potočnik, Lenka Kavčič is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe.

Lenka Kavčič

Słowenia, Przewodnicząca jury

Lenka Kavčič jest architektem, mentorem, wykładowcą i orędownikiem wysokiej jakości architektury. Specjalizuje się w innowacyjnym podejściu do projektowania przestrzennego i promuje wyższą kulturę mieszkaniową.
Założyła Instytut aFRONT, organizatora Open House Slovenia (OHS). Od dziesięciu lat OHS jest największym festiwalem architektonicznym w Słowenii i najważniejszym internetowym przewodnikiem po współczesnej słoweńskiej architekturze. Festiwal OHS jest laureatem najważniejszej nagrody architektonicznej w kraju - Medalu Plečnika. Lenka Kavčič otrzymała również tę samą nagrodę za projekt Playful Architecture wprowadzający architekturę dla dzieci oraz złoty medal BIO 16 - Biennale Wzornictwa Przemysłowego.
Jej misją jest osiągnięcie wyższego poziomu kultury przestrzennej i standardów architektonicznych, ponieważ głęboko wierzy, że przestrzeń powinna być dedykowana ludziom i tylko dzięki współpracy możemy zachować oraz tworzyć lepsze przestrzenie dla naszej przyszłości.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Kurtul Erkmen

Turcja

Kurtul Erkmen urodził się w Stambule. Po ukończeniu szkoły średniej w Istanbul Erkek High School, w 1978 r. rozpoczął studia na wydziale architektury Akademii Sztuk Pięknych w Stambule. W 1980 roku rozpoczął pracę w TE Construction Limited Company, którą założył wraz z architektem Lemi Erkmenem i architektem Şemi Erkmenem. Obecnie kontynuuje swoją działalność projektową w biurze KG Architecture w Bebek w Stambule, które współzałożył w 1990 roku. Był także partnerem-założycielem dwóch zagranicznych firm działających w Rumunii pod nazwą KGROM od 1999 roku i w Kazachstanie pod nazwą ErmasKG od 2007 roku, członkiem zarządu Yen-Tur Joint Stock Company oraz członkiem zarządu Istanbul Foundation for Future Culture and Art.

Erkmen, który ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień w konkursach projektów architektonicznych, uczestniczy jako członek jury w konkursach projektów architektonicznych oraz jako prelegent w różnych wydarzeniach, takich jak panele i konferencje. Obecnie pracuje jako wykładowca podstawowego kursu kształcenia zawodowego na Wydziale Architektury Uniwersytetu Sztuk Pięknych Mimar Sinan. Jest także prezesem-założycielem Aura Istanbul (Istanbul Academy of Architecture and Urbanism Studies) i członkiem zarządu Istanbul Chamber of Free Architects.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Igor Grozdanic

Bośnia i Hercegowina

Igor Grozdanic jest architektem z 36-letnim doświadczeniem zawodowym w planowaniu urbanistycznym i projektowaniu architektonicznym. Doświadczenie w projektowaniu złożonych obiektów w charakterze dyrektora projektu / kierownika projektu / głównego architekta / urbanisty - projektowanie obiektów wielofunkcyjnych / konferencyjnych / handlowych, szpitali, więzień, biur i parków naukowo-technologicznych, hoteli, budynków mieszkalnych i apartamentowych, przygotowywanie planów urbanistycznych, przygotowywanie programów projektowych i studiów wykonalności.  

Ukończył studia na kierunku architektura w 1987 roku otrzymując nagrodę Jahiel Finci Award przyznaną przez Uniwersytet w Sarajewie – Wydział Architektury za najlepsze osiągnięcia w nauce. Pasjonat projektowania architektonicznego. Jego pierwsze lata kariery zawodowej w biurze architektoniczno-inżynierskim DOM SPI w Sarajewie zostały zdefiniowane udziałem w wielu konkursach oraz zdobyciem znaczących nagród. Z powodu wojny w 1992 roku opuścił kraj i podjął pracę w Studio Rondina we Włoszech. Od 1993 do 1998 spędził pięć  produktywnych lat w HENN Architects w Monachium w Niemczech, pracując nad złożonymi i wielofunkcyjnymi projektami obejmującymi uniwersytety, budynki laboratoryjne, obiekty badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, biura i parki przemysłowe. W tym okresie jako członek zespołu projektowego HENN zdobył kilka nagród w konkursach projektowych. W 1999 roku wraz ze swoją partnerką Sanją Galic założył Studio nonstop w Sarajewie w Bośni i Hercegowinie, rozpoczynając bardzo intensywne ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w Sarajewie, zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym okresie zaprojektował wiele bardzo skomplikowanych obiektów kształtujących centralny obszar miejski Sarajewa, a także zdobył kilka nagród w konkursach urbanistycznych i architektonicznych. Trzykrotnie był nagrodzany Nagrodą Grand Prix Collegium Artisticum za najlepsze budynki zaprojektowane i wybudowane w poszczególnych latach. Był członkiem Miejskiego Organu Doradczego Burmistrza Sarajewa od 2006 do 2010 roku i członkiem Komitetu Doradczego ds. Planu Przestrzennego Kantonu Sarajewo od 2002 do 2006 roku. Obecnie jest współzałożycielem i partnerem w biurze architektonicznym Studio nonstop, pełniącym funkcję dyrektora zarządzającego.

Alexander Gutzmer is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Alexander Gutzmer

Niemcy

Dr Alexander Gutzmer jest autorem i badaczem specjalizującym się w architekturze i planowaniu miast. Przez dziesięć lat był redaktorem naczelnym niemieckiego magazynu architektonicznego Baumeister. Jako dyrektor redakcyjny wydawnictwa Callwey odpowiadał także za inne tytuły wydawnictwa, m.in. „Topos”, czyli Międzynarodowy Przegląd Urbanistyki. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. komunikacji i marketingu w firmie deweloperskiej Euroboden.
Jest także profesorem mediów i komunikacji na Uniwersytecie Quadriga w Berlinie. W 2019 r. był gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, a od 2017 r. do 2018 r. gościnnym profesorem meksykańskiej szkoły biznesu Tecnológico de Monterrey.
Jego najnowsza książka „Grenze aller Grenzen” bada krajobraz kulturowy na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Publikował także książki o relacjach marki z miastem w dobie cyfryzacji czy o architekturze stadionów piłkarskich i lotnisk.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Roger Kostarczyk

Polska

Roger Kostarczyk jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i dołączył do rodzinnej firmy architektonicznej AKO ARCHITEKCI, gdzie w 2015 roku objął stanowisko dyrektora generalnego. W 2017 roku przygotowywał przejście firmy na technologię projektowania BIM.
Brał udział w licznych projektach w Polsce, a także w Londynie, Dublinie i Bergen. Działalność biura architektonicznego Rogera Kostarczyka koncentruje się na projektowaniu obiektów hotelarskich (hoteli i ośrodków hotelowych) oraz projektach projektowanych w kontekście historycznym lub znajdujących się pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Prace projektowe Rogera Kostarczyka wynikają z głębokiej analizy otoczenia w celu dopasowania i wzbogacenia sąsiedztwa inwestycji. Rezultatem jest to, co Roger nazywa „architekturą kontekstową”. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w licznych realizacjach.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bogdan-Constantin Neagu

Rumunia

Bogdan-Constantin Neagu urodził się w 1974 roku w Bukareszcie. Ukończył Uniwersytet Architektury i Urbanistyki „Ion Mincu” w 1998 r., a w 2003 r. założył własną pracownię architektoniczną NBC ARHITECT, która została wybrana spośród 50 najlepszych architektów z Rumunii przez Bank Informacji Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, „Ion Mincu ”Wyższa Szkoła Architektury i Urbanistyki oraz Magazyn Business Week.
Dzięki Bogdanowi-Constantinowi Neagu jako wiodącemu architektowi, w ciągu ponad 20 lat działalności projekty NBC ARHITECT były nominowane do większości sekcji konkursów architektonicznych odbywających się co roku i co dwa lata: architektura budynków, zmiana przeznaczenia, renowacja, restauracja, projektowanie wnętrz, projektowanie obiektów i urbanistyka. W związku z tym jest to jedna z niewielu firm architektonicznych, które osiągnęły ten wynik w Rumunii.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Samuel Netočný

Słowacja

Studia w Brnie, Brighton i Wiedniu umożliwiły Samuelowi Netočnemu poznanie całej dziedziny architektury. Uniwersytet w Brnie koncentruje się na technicznej stronie budownictwa. Szkoła w Brighton otwiera się na myślenie koncepcyjne, a Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu stara się umieścić architekturę w szerszym kontekście politycznym, gospodarczym i społecznym. Równolegle do studiów, wraz z przyjacielem i kolegą Vojtěchem Jemelką, formułują manifest programowy na rzecz lokalizmu i badają architekturę wernakularną pod marką KKKD (Koncepcja Krajobrazu Dziedzictwa Kulturowego). Preferują pragmatyczno-romantyczne spojrzenie i koncentrują się na poszukiwaniu funkcjonalnych zasad architektury bez architektów. Wierzą, że jakość estetyczna tych budynków jest tworzona przez celowy wybór szczegółów konstrukcyjnych, wrażliwe umieszczenie budynku w stosunku do warunków naturalnych i wykorzystanie wiedzy odziedziczonej przez pokolenia. Oprócz tego uzupełniają krajobraz małymi obiektami sakralnymi.
Samuel Netočný podchodzi do klienta indywidualnie, a do miejsca z pokorą. Dąży do wysokiej jakości architektury, która nie przytłacza otoczenia, ale logicznie je uzupełnia. Stara się budować normalnie w najszerszym znaczeniu tego słowa.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Paul Preiss

Austria

Paul Preiss studiował architekturę na Politechnice Wiedeńskiej, a jego szczególną pasją jest budownictwo mieszkaniowe. W 2004 roku założył biuro architektoniczne g.o.y.a. w Wiedniu wraz z dwoma partnerami Romanem Drbuskiem i Christophem Janauschekiem. Pod wpływem lokalnego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania w zakresie subsydiowanego budownictwa mieszkaniowego i edukacyjnego oraz doświadczenia zdobytego przez lata, zaprojektowano i wdrożono wiele ekscytujących projektów. 
Wiedzę tę przekazywał studentom podczas wykładów, na przykład na Uniwersytecie Technicznym lub Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Zarówno uczestnictwo, jak i pełnienie funkcji jurora w różnych konkursach stało się z biegiem lat jego ulubionym zajęciem.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bruno Rechner

Chorwacja

Bruno Rechner pracuje jako główny architekt w Rechner d.o.o., firmie założonej przez Predraga Rechnera w 1991 roku. Głównym obszarem działalności firmy jest projektowanie architektoniczne, doradztwo, inżynieria i wzornictwo. Ich projekty były prezentowane na krajowych i międzynarodowych wystawach i w czasopismach, a także piętnastokrotnie nagradzane różnymi nagrodami i wydarzeniami architektonicznymi na całym świecie. Od Singapuru, Słowenii, USA, Turcji, Włoch i Hiszpanii po Indie. Liczni studenci i architekci odwiedzają realizacje firmy w celu szkolenia zawodowego i studiowania współczesnej architektury.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Guillermo Reynés Vázquez-Rovira

Hiszpania

Guillermo Reynés jest dyrektorem architektonicznym i założycielem GRAS-Reynés Arquitectos, młodej firmy z dużymi perspektywami w dziedzinie architektury i projektowania urbanistycznego.
Ukończył architekturę na Uniwersytecie Nawarry, a następnie rozpoczął karierę zawodową współpracując z kilkoma znanymi na całym świecie pracowniami architektonicznymi, takimi jak studio Carlosa Ferratera w Barcelonie i holenderskie studio MVRDV w Rotterdamie.
GRAS-REYNÉS ARQUITECTOS rozwija swoją działalność głównie w Hiszpanii, choć z rosnącą obecnością na arenie międzynarodowej. Jego prace obejmują różne dziedziny architektury, od budownictwa mieszkaniowego po tworzenie bloków wielorodzinnych, hoteli, budynków biurowych czy projektowania urbanistycznego.
W 2008 roku GRAS wygrał międzynarodowy konkurs na nowe Ecocity w Montecorvo (Logroño, Hiszpania). Było to wydarzenie, które zwróciło uwagę na firmę na arenie międzynarodowej. W 2016 roku studio zostało zaproszone do udziału w wystawie "Time, Space, Existence" na 15. Biennale Architektury w Wenecji. Niedawno, w 2018 roku, Guillermo otrzymał nagrodę 40 UNDER 40 Europe Design Award, będąc uznanym za jednego z 40 najlepszych wschodzących architektów w Europie.
Innym ważnym aspektem w rozwoju zawodowym Guillermo Reynésa jest jego kariera wykładowcy w wielu instytucjach, takich jak Uniwersytet CEU w Walencji, IAAC (Instytut Zaawansowanej Architektury w Barcelonie) i Architecture League w Nowym Jorku.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Radomir Tankov Serafimov 

Bułgaria

Architekt Radomir Tankov Serafimov urodził się w 1973 roku w Sofii. W 1997 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział "Budynków Publicznych" na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji w Sofii. Od 1998 r. jest partnerem w "Atelier Serafimov Architects" Ltd., gdzie nadal pracuje jako główny projektant i kierownik. Jest członkiem Związku Architektów w Bułgarii i Izby Architektów w Bułgarii.
Od początku swojej kariery dążył do pomyślnego rozwoju i wzrostu firmy, podejmując każde wyzwanie zawodowe. Dzięki temu "Atelier Serafimov Architects" stało się jedną z wiodących firm projektowych i deweloperskich w kraju.
Radomir Serafimov wprowadza systemy strukturyzacji i zarządzania projektami, konstruuje i aktywnie uczestniczy w całym procesie projektowania. W firmie łączy cechy architekta i dyrektora wykonawczego.
Jako partner i menedżer, architekt Serafimov bierze udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, w wyniku których zespół firmy otrzymał liczne wyróżnienia, w tym 18 nagród "Budynek Roku". Wśród nagrodzonych projektów znajdują się szpitale, kompleksy biurowe, budynki bankowe, centra handlowe, hale sportowe, projekty przemysłowe i transportowe, budynki mieszkalne i wiele innych.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Jan Jakub Tesař 

Czechy

O pokolenie młodszy partner biura Stempel Tesař Architects, miał okazję doświadczyć najlepszej architektury w Holandii podczas studiów na prestiżowym Uniwersytecie w Delft i stażu w renomowanym biurze architektonicznym Jeanne Dekker. Podczas ukończenia studiów na Wydziale Architektury w Pradze, jego profesor i kierownik projektu dyplomowego, Jan Stempel, zwrócił się do niego z propozycją współpracy. I tu zaczyna się historia Stempel & Tesař.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Molnar Zoltan

Węgry

Zoltan Peter Molnar ukończył studia architektoniczne na Politechnice Budapeszteńskiej w 1993 roku. Podczas studiów nauczył się, że wiedza inżynierska, obok projektowania, odgrywa kluczową rolę w architekturze - zasada ta jest również podkreślana w edukacji architektonicznej w BUT.

W ciągu swojej trzydziestoletniej kariery zawodowej utrzymywał zrównoważone podejście na obu frontach. Przez 15 lat zajmował się projektowaniem architektonicznym, a następnie przez kolejne 12 lat doradztwem architektonicznym, a przez ostatnie 3 lata był recenzentem, konsekwentnie stając po stronie budynków. Wierzy, że świadome planowanie i wykonanie zapewniają najlepszy wynik przy minimalnym wysiłku. Podczas codziennej pracy dogłębne zrozumienie użytych materiałów zapewnia najpełniejsze wykorzystanie ich potencjału.

Podążając śladami swojego mentora, głęboko wierzy, że innowacje nie powstają z niczego. Fundament stabilnej przyszłości musi być zbudowany na wysiłkach i osiągnięciach poprzedników. Jedynym sposobem na stworzenie trwałych wartości jest ciągły rozwój i przekazywanie istniejących podstawowych wartości.

W 2020 roku, w uznaniu jego wybitnego wkładu zawodowego w rozwój krajowego przemysłu budowlanego, otrzymał wyróżnienie od Ministra Innowacji i Technologii.