Baumit Alpha – samopoziomujący podkład podłogowy

Samopoziomujący podkład Baumit Alpha


Nawet najlepsze materiały wykończeniowe nie zagwarantują właściwego i trwałego efektu bez solidnej podstawy – podkładu podłogowego (potocznie: jastrychu, wylewki podłogowej). Podkład samopoziomujący powinien być nie tylko prawidłowo wykonany, ale przede wszystkim odpowiednio wytrzymały i równy, gdyż ma to decydujący wpływ dla zapewnienia użyteczności i długowieczności całej podłogi, a dodatkowo wpływa na jej estetykę.

Jakie zadania powinna spełnić wylewka pod ogrzewanie podłogowe?

Często dla podkładu podłogowego wyznaczamy dodatkowe zadania – ochrony termicznej i akustycznej, ogrzewania pomieszczenia, a także oczekujemy możliwości szybkiego wykonania podłogi. Aby spełnić wszystkie te wymagania, niezbędne jest wykonanie podkładu, który zapewni odpowiednią wytrzymałość na różnego rodzaju obciążenia użytkowe oraz pozwoli na sprawne i szybkie wykonanie prac.Optymalnym rozwiązaniem spełniającym postawione wyżej wymagania są samopoziomujące podkłady podłogowe (wylewki samopoziomujące) Baumit Alpha. Dzięki nowoczesnej recepturze są szybkowiążące, cechują się wysoką wytrzymałością oraz stabilnością parametrów. Jednocześnie, co szczególnie ważne dla wykonawców, mają bardzo dobre właściwości robocze i są łatwe w aplikacji. Podkład samopoziomujący Baumit Alpha wykorzystuje materiał wiążący na bazie specjalnego gipsu odmiany alfa.

Samopoziomujący podkład podkładowy: właściwości

Zgodnie z obowiązującą normą dla podkładów podłogowych PN-EN 13813, wyroby wykorzystujące jako spoiwo siarczan wapnia oznaczane są jako CA. Materiałem wiążącym może być bezwodny siarczan wapnia (CaSO4) - anhydryt lub gips półwodny (CaSO4 x ½ H2O) – alpha. Podkłady podłogowe, wykorzystujące jako spoiwo gips alpha, określane są także jako CaSuBi (od CalciumSulfat-Bindemittel). Warto zaznaczyć, że podkłady alpha wyróżniają się lepszymi właściwościami niż anhydrytowe – m.in. nie wymagają szlifowania (brak tzw. „mleczka” na powierzchni), szybciej wiążą i wysychają oraz nie są tak wrażliwe na zawilgocenia.

Baumit Alpha 2000 oraz Baumit Alpha 2500 dają jednorodne i gładkie powierzchnie o wysokiej jakości. Stanowią optymalne podłoże pod wszelkiego rodzaju warstwy wykończeniowe np. płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, panele, parkiet itp.

Jak zrobić wylewkę samopoziomującą - wskazówki

Samopoziomujący podkład podłogowy może być układany jako związany z podłożem w grubościach od 15 – 60 mm dla Alpha 2500 i od 25 – 60 mm dla Alpha 2000. Produkty te mogą być wykorzystywane do układania na warstwach oddzielających (niezwiązanych z podłożem) – min. grubość 30 mm, a dzięki szybkości aplikacji i właściwościom samopoziomującym doskonale sprawdzają się jako podkłady na izolacjach termicznych/akustycznych. W tym przypadku min. to 30 mm (grubość należy dostosować do planowanych dla danego pomieszczenia obciążeń).

Podkład samopoziomujący Baumit Alpha wiąże bezskurczowo, nie wymaga stosowania zbrojenia. Można układać go bez dodatkowych dylatacji na bardzo dużych powierzchniach.

Baumit Alpha – wylewka pod ogrzewanie podłogowe

Samopoziomujący podkład podłogowy Baumit Alpha świetnie nadaje się zwłaszcza do wykonywania podkładów grzewczych (z ogrzewaniem wodnym lub elektrycznym). Produkty te zapewniają nie tylko bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, ale również wysoki współczynnik przewodzenia ciepła  λ ≥ 1,6 W/mK. Dokładne „otulenie” instalacji grzewczej, w połączeniu z doskonałym przewodzeniem ciepła, przekłada się na wysoką szybkość nagrzewania (ponad dwukrotnie większą niż tradycyjne jastrychy cementowe). Pozwala to na zwiększenie efektywności i znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Jak zrobić wylewkę pod ogrzewanie podłogowe?

Zanim podkład samopoziomujący trafi na podłoże, należy ułożyć dylatację obwodową (np. stosując taśmę z pianki o grubości min. 8 mm, a 10 mm dla podkładów na ogrzewaniu podłogowym). Dylatacje należy wykonać również wokół kolumn, słupów oraz w progach pomieszczeń.

W przypadku podkładów na izolacjach i podkładów grzewczych (na ogrzewaniu podłogowym), układana jest warstwa izolacji termicznej. Płyty izolacji muszą być przeznaczone do zastosowań podłogowych, układane z przesunięciem krawędzi, dokładnie spasowane i stabilne.

W systemach ogrzewania podłogowego na warstwie izolacji montowana jest instalacja grzewcza (zgodnie z zalecaniami wybranego systemu). Ważne, aby podłoże, na którym będzie układany samopoziomujący podkład podłogowy, było szczelne (podkłady cechuje wysoka płynność). Wszystkie połączenia muszą być starannie zabezpieczone. Przed rozpoczęciem prac instalacja ogrzewania powinna być wypełniona wodą i sprawdzona przy normalnym ciśnieniu roboczym.

Należy też wykonać niwelację podłoża, polegającą na ustaleniu grubości układanego podkładu podłogowego. Podczas wykonywania niwelacji ustawiane są znaczniki wysokości – tzw. repery. Do wykonania niwelacji najczęściej wykorzystuje się niwelator laserowy lub poziomicę wężową. Grubość podkładu zależna jest od używanego rozwiązania:

 • podkłady związane z podłożem: 25 - 60 mm

 • nie związane z podłożem: 30 - 60 mm

 • pływające (z ogrzewaniem podłogowym): 35 - 60 mm (w tym co najmniej 35 mm nad rurami grzewczymi)

Przy podkładach pływających i grzewczych grubość należy dostosować do planowanych dla danego pomieszczenia obciążeń.

Jak zrobić wylewkę pod ogrzewanie podłogowe – przygotowanie podkładu:

Do układania maszynowego stosowane są agregaty mieszająco-pompujące lub tynkarskie z odpowiednim wyposażeniem do wylewek samopoziomujących. Przy przygotowaniu ręcznym materiał wymieszać z dokładnie odmierzoną ilością wody (podaną na worku) wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (≤ 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odczekać ok. 2 min. i jeszcze raz krótko zamieszać. Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym niższe temperatury wydłużają, a wyższe temperatury skracają czas jej wykorzystania. Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość! Stosowanie większej ilości wody sprawi, że wylewka pod ogrzewanie podłogowe będzie cechować się niższymi parametrami wytrzymałościowymi.

Jak zrobić wylewkę samopoziomującą – wylewanie podkładu:

Świeżo przygotowana wylewka pod ogrzewanie podłogowe powinna zostać ułożona na podłoże na odpowiednią grubość i równomiernie rozprowadzona do żądanego poziomu. Po rozprowadzeniu Baumit Alpha 2000 należy zruszyć zatopioną w niej metalową sztangą, poruszając się raz w jednym kierunku pomieszczenia i drugi raz poprzecznie. Pomaga to w odpowietrzeniu zaprawy i ułatwia jej poziomowanie. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni w danym pomieszczeniu. W sytuacji, w której wylewka samopoziomująca jest układana ręcznie, zaleca się wykorzystanie minimum 2-3 pojemników do mieszania - przyspiesza to wykonanie prac oraz ułatwia łączenie układanej zaprawy.

Jak zrobić wylewkę pod ogrzewanie podłogowe – wskazówki, o których warto pamiętać

Trzeba pamiętać o właściwej temperaturze otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac (od +5° do +25°C). Świeżo ułożony podkład samopoziomujący chronić przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezpośrednie nasłonecznienie, przeciągi, itp. Na wykonany podkład podłogowy można wchodzić po 24 godzinach, a już po 3 dniach możemy uruchomić instalację grzewczą i rozpocząć proces wygrzewania.

Czas schnięcia jest uzależniony od grubości samopoziomującego podkładu podłogowego oraz od temperatury, wilgotności i wymiany powietrza. Nie należy wietrzyć pomieszczenia w pierwszej dobie po wylewaniu zaprawy. Delikatne wietrzenie już od drugiego dnia po wylaniu podkładu przyspiesza proces schnięcia.

Wilgotność podłoża gotowego do prac wykończeniowych badana metodą CM powinna być nie wyższa od 0,5% dla podkładów bez ogrzewania podłogowego i nie wyższa niż 0,3% w przypadku podkładów ogrzewanych.

Dlaczego warto stosować podkład samopoziomujący Baumit Alpha?

 • Dobre właściwości samopoziomujące => równe i gładkie podłoże pod dowolne wykładziny
 • Wysoka wytrzymałość => podkład samopoziomujący jest odporny na intensywną eksploatację i trwałość
 • Duża szybkość wykonywania prac => doskonałe do układania maszynowego (i ręcznego)
 • Praktycznie brak skurczu => możliwość wylewania na dużych powierzchniach bez dylatacji
 • Nie wymagają dodatkowego zbrojenia =>  samopoziomujący podkład podłogowy gwarantuje łatwiejsze wykonanie prac
 • Doskonałe przewodzenie ciepła i szybkie nagrzewanie => ekonomiczne i optymalne rozwiązanie dla systemów ogrzewania podłogowego (wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ ≥ 1,6 W/mK)
 • Już po 3 dniach można rozpocząć wygrzewanie
 • Bezpieczeństwo pożarowe => są niepalne (klasa A1fl)
 • Ekologia i bezpieczeństwo => wyroby nie emitują szkodliwych substancji, są bezpieczne dla wykonawców i użytkowników

  Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu dla różnych typów ogrzewania.

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie korzystne dla alergików

Bardzo dobre parametry techniczne oraz szybkość i łatwość aplikacji powodują, że samopoziomujący podkład podłogowy Baumit Alpha 2000 oraz Alpha 2500 świetnie sprawdza się w różnych systemach podłogowych. Stanowi także doskonałe rozwiązanie dla osób wybierających nowoczesną formę ogrzewania podłogowego jako podkłady do zalewania systemów grzewczych.

Podkład samopoziomujący Baumit Alpha daje większe możliwości w fazie projektowej oraz znacznie ułatwia i usprawnia wykonanie robót na budowie. Materiał może być dostarczany na budowę zarówno w workach (do układania ręcznego jak i maszynowego), jak i w silosach (do układania maszynowego).

Dzięki zastosowaniu samopoziomujących podkładów Baumit Alpha możliwe jest osiągnięcie doskonałych parametrów użytkowych i trwałości wykonanego podkładu, zarówno wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.