ODDYCHAJ LEPSZYM POWIETRZEM WE WNĘTRZACH

W dzisiejszych czasach ludzie spędzają 90% swojego życia w zamkniętych pomieszczeniach. Dobra jakość powietrza we wnętrzach jest niezbędna dla zdrowego życia i środowiska pracy. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest określana przez kilka czynników: powietrze  jest określane jako "dobre" przede wszystkim wtedy, gdy jest bogate w tlen, pozbawione zapachu i zawiera mało zanieczyszczeń.
Wyniki pomiarów przeprowadzanych regularnie w Parku Badawczym Viva pokazują, w jakim stopniu materiały budowlane mogą wpływać na klimat w pomieszczeniach oraz co można zrobić, by poprawić jakość powietrza we wnętrzach.

Jaki jest związek między zapachami  i typami konstrukcji

Niepożądane zapachy pochodzące z materiałów budowlanych są nie tylko denerwujące, ale mogą również wskazywać na stosowanie szkodliwych substancji.

Specjalnie przeszkoleni eksperci ds. Zapachów przeprowadzili testy zapachowe po 7 i 14 miesiącach od zakończenia budowy Parku Badawczego Viva.

Wyniki:

Istnieje wyraźny związek między wyczuwalnymi zapachami a wybranym rodzajem konstrukcji.
Wszystkie  betonowe  i  murowane domy  miały niski poziom intensywność zapachu, przez co można go zaklasyfikować jako niezauważalny. Dom z drewna i szkieletów drewnianych nadal wykazywał wysoką intensywność zapachu nawet po 14 miesiącach, a sam zapach był postrzegany jako nieprzyjemny. Z tego powodu te typy konstrukcji zostały sklasyfikowane jako „zauważalne”.

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez IBO Innenraumanalytik OG w Wiedniu
Czas projektu: 2015-2017

Które materiały budowlane są naprawdę  ubogie  w  zanieczyszczenia

Zdrowe środowisko domowe, a tym samym kwestia zanieczyszczenia w pomieszczeniach, stają się coraz ważniejsze. Aby dowiedzieć się, ile zanieczyszczeń emituje każdy typ konstrukcji kilkukrotnie przeprowadzono pomiary VOC* i zanieczyszczenia formaldehydem w Parku Badawczym Viva. W celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony zdrowia i jakości powietrza w pomieszczeniach, najlepiej polegać na materiałach, które uzyskały certyfikat GEV - EMICODE®. Wyroby takie mają bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (LZO / ang. VOC), spełniają najsurowsze normy oraz są stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne. W rezultacie EMICODE® pomaga w uzyskaniu czystego i bezpiecznego powietrza w pomieszczeniach - dla zdrowego i komfortowego klimatu w naszym własnym domu. 

* VOC (ang.) to LZO – lotne związki organiczne (substancje drażniące i substancje zapachowe, które łatwo odparowują i są emitowane nawet w niskich temperaturach). 

Wyniki:

– Beton  /  cegła
 
Budynki wykonane z betonu i cegły z mineralną powłoką wewnętrzną były w dużej mierze wolne od VOC. Oznacza to, że możliwe byłoby wprowadzenie się do nich tuż po zakończeniu budowy. 
– Konstrukcja szkieletowa z drewna  
Domy z drewnianym szkieletem wykazywały podwyższone wartości VOC w pierwszych miesiącach po zakończeniu budowy. W przypadku budynku z badaną konstrukcją szkieletu drewnianego wrażliwe osoby powinny, poczekać kilka miesięcy, zanim się wprowadzą.
Dom z bloków drewnianych  
Dom z bloków drewnianych długo emitował do powietrza substancje specyficzne dla drewna, takie jak terpeny. Każdy, kto planuje budowę drewnianego domu, powinien wziąć pod uwagę, że w pewnych okolicznościach (w zależności od rodzaju i charakteru drewna) substancje specyficzne dla tego materiału mogą znajdować się w powietrzu w pomieszczeniu przez bardzo długi czas.

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez IBO Innenraumanalytik OG w Wiedniu
Czas projektu: 2015-2017

Jak  poprawić jakość powietrza we wnętrzach  za pomocą jonów powietrza? 

Jony powietrza to małe, naładowane elektrycznie, naturalnie występujące cząstki. Badania naukowe wykazały, że jony powietrza mają pozytywny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu, ponieważ między innymi zmniejszają poziom pyłków i drobnego pyłu w powietrzu we wnętrzach. Ponadto udowodniono, że jony powietrza mogą mieć pozytywny wpływ na sprawność umysłową ludzi.

Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki funkcjonalnej (Baumit Ionit ) stężenie jonizacji powietrza w pomieszczeniach można zwiększyć w znaczący sposób. 

Od września 2016 r. do 2017 r. przeprowadzono pomiary jonów powietrza w Parku Badawczym Viva. Badanie pokazało, że średnie stężenie jonów powietrza było około dwa razy wyższe  w domach z powłoką Baumit Ionit niż w identycznie zbudowanych domach bez niej.

Pomiary zostały przeprowadzone i ocenione przez Baumit Beteiligungen GmbH we współpracy z HTL Rosensteingasse w Wiedniu.
Czas projektu: 2015-2017


Porównanie