Dom nr 6

Dom nr 6

Dom nr 6

Całkowita wydajność

Komfort
Dom nr 6

Dom ze szkieletem drewnianym o niskiej masie właściwej.

+ czytaj więcej

Niska masa objętościowa materiału ścian tego domu, skutkowała znacznymi wahaniami temperatur pomieszczenia oraz niskim poziomem ochrony przed przegrzaniem w okresie letnim. Warstwa wierzchnia ścian cechowała się niską pojemnością sorpcyjną (pochłanianiem) pary wodnej. Słabe buforowanie wilgoci wynikało również z niewielkiej pojemności sorpcyjnej pozostałych warstw, a także z konieczności zastosowania w konstrukcji ścian wewnętrznej bariery dla pary wodnej.

Opis domu

Materiał ściany: Szkielet drewniany
Grubość ściany: 18 cm
Tynk wewnętrzny: -
Powłoka wewnętrzna (farba): -
Grubość izolacji: 6 cm

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem latem
Magazynowanie ciepła
Buforowanie wilgoci
Fluktuacja wewnętrznej temperatury powierzchni

Parametry fizyczne

Dźwiękoszczelne
Akustyka pomieszczeń
Absorpcja pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości
Wyczuwalny zapach
Wycieczka 3D

Porównanie