W OKRESIE ZIMOWYM.

Wpływ przerwy w ogrzewaniu na temperaturę pomieszczenia

We wszystkich 10 domach przeprowadzono symulację dwudniowej przerwy w ogrzewaniu. Początkowa temperatura pomieszczenia wynosiła 21°C, a temperatura na zewnątrz wynosiła –12°C.

Uzyskano ciekawe rezultaty: po upływie dwóch dni temperatura ścian domu bez izolacji wynosiła 1°C, a temperatura pomieszczenia utrzymywała się w granicach 4°C.

W domach z termoizolacją i ścianami litymi zarówno temperatura ścian, jak i temperatura wnętrza utrzymywały się na poziomie 15–17°C.

Termoizolacja pozwala ograniczyć wydatki na energię:

Pomiary przeprowadzone między grudniem 2015 r., a styczniem 2016 r. wykazały, że w celu utrzymania komfortowej temperatury 21°C, domy z izolacją (o współczynniku U = 0,15) potrzebowały tylko 40% energii, której w analogicznej sytuacji potrzebowałyby domy bez izolacji.

Energia ma znaczenie. My ją oszczędzamy. Ty też oszczędzaj.


Porównanie