IZAOLACJA AKUSTYCZNA / AKUSTYKA W POMIESZCZENIACH

Izolacja akustyczna i akustyka pomieszczenia stanowią istotne cechy jakościowe budynków i są bardzo ważne dla dobrego samopoczucia i zdrowia użytkowników.
Brak izolacji akustycznej w budynku może powodować stres, a w dłuższej perspektywie prowadzić nawet do choroby, dlatego tak ważne jest, aby kwestią dźwięku zająć się już na etapie planowania projektu budowlanego.

Które typy konstrukcji zapewniają najskuteczniejszą ochronę przed hałasem zewnętrznym? 

Hałas jest rozumiany jako niepożądany, niepokojący i denerwujący lub szkodliwy dźwięk. Jest pojęciem subiektywnym i można go obiektywnie określić ilościowo tylko do pewnego stopnia, stosując mierzalne wielkości (np. głośność, krzywa sygnału, wysokość tonu). Istotnym czynnikiem, który można wykorzystać do opisania jakości akustycznej pomieszczenia, jest izolacja akustyczna. Jej jednostką miary jest decybel (dB). Do izolacji akustycznej stosuje się: im wyższa wartość, tym lepsza izolacja akustyczna. 10 decybeli wyżej oznacza o połowę mniej hałasu.

Aby dowiedzieć się, który materiał budowlany jest najbardziej skuteczny w powstrzymywaniu hałasu zewnętrznego i zapewnieniu spokojnych przestrzeni wewnątrz, w Parku Badawczym Viva przeprowadzono pomiary izolacji akustycznej.

Wyniki:

Otynkowane ściany wykonane z betonu i cegieł z odpowiednią izolacją zewnętrzną oraz z litego drewna mają najwyższą izolacyjność. 
Betonowy dom z izolacją zewnętrzną, Baumit Resolution osiągnął najwyższą wartość 49 dB. Domy z drewnianym szkieletem miały najniższe wartości 40 dB. Dom bez izolacji z cegły osiągnął 42 dB.
Im lepsza izolacja akustyczna, tym wyższy poziom komfortu.

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez Austriacki Instytut Biologii i Ekologii Budownictwa
Czas projektu: 2015-2017

Jaki wpływ mają materiały ścienne na akustykę wnętrz

Akustyka pomieszczeń opisuje jakość akustyczną pomieszczeń wewnętrznych. Pomieszczenia o słabej akustyce mają długi czas pogłosu, co powoduje niepokojące dźwięki w tle i utrudnia między innymi zrozumienie mowy.

Najbardziej znanym parametrem pomiaru w akustyce pomieszczenia jest czas pogłosu. Zasadniczo im krótszy czas pogłosu, tym lepsza akustyka.

Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu akustyka pomieszczenia zależy od rodzaju konstrukcji, zostały zmierzone czasy pogłosu w każdym domu Parku Badawczego Viva w 10 różnych punktach pomiarowych i przy różnych częstotliwościach w zakresie 50–10 000 Hz.

Wyniki:

Nie było różnic między domami na średnich i wysokich częstotliwościach (np. muzyka).
Przy niskich częstotliwościach (np. głosy) domy z drewnianym szkieletem i z bloków drewnianych miały najkrótsze czasy pogłosu. Najdłuższe czasy pogłosu mierzono w domach z cegły i betonu.
– W części mieszkalnej niskie częstotliwości są oceniane jako niekrytyczne, ponieważ z reguły czasy pogłosu można tutaj zneutralizować za pomocą wyposażenia.

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez Austriacki Instytut Biologii i Ekologii Budownictwa
Czas projektu: 2015-2017


Porównanie