POZNAJ OPTYMALNY KLIMAT WNĘTRZ

Klimat wewnętrzny budynku ma duży wpływ na zdrowie jego użytkowników. Niezbędnymi warunkami komfortowego i zdrowego klimatu w pomieszczeniu są temperatura pokojow i wilgotność względna.

Idealnie powinno być między 40% a 60%. Związki między materiałami budowlanymi a klimatem wewnętrznym w rzeczywistych warunkach oraz sposoby, w jakich można wpływać na wilgotność powietrza w pomieszczeniu i temperaturę pokojową za pomocą technik budowlanych, są badane w projektach i badaniach Viva Research Park

W jaki sposób  tynk wewnętrzny i izolacja termiczna mogą być wykorzystane do wpływania na wilgotność powietrza w pomieszczeniach? 

Aby dowiedzieć się, jak dobrze różne struktury ścian mogą przechowywać wilgoć, w Parku Badawczym Viva wykonano specjalne pomiary wilgotności wewnętrznej. Normalne zachowanie użytkownika (gotowanie, prysznic, wentylacja itp.) było symulowane w domach przy użyciu nawilżaczy powietrza i określonego dopływu powietrza. 

Wyniki

– Mineralne, oddychające, powłoki na bazie wapna pochłaniają nadmiar wilgoci najskuteczniej i najszybciej, dlatego też są doskonałe w zapewnieniu dobrze wyważonego klimatu w pomieszczeniu

– Najlepsze buforowanie wilgotności osiągnięto przy grubości warstwy (tynk wewnętrzny - tynk Baumit Klima) 1,5 cm

– Izolacja termiczna ma pozytywny wpływ na wilgotność powietrza. W przypadku braku izolacji straty ciepła należy zrównoważyć zwiększonym ogrzewaniem -> suche powietrze w pomieszczeniu

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez University of Applied Sciences Burgenland w Austrii
Czas projektu: 2015-2017

Jakie materiały ścienne zapewniają  przyjemne temperatury w pomieszczeniu

To, jak ciepło lub zimno czujemy się w pomieszczeniu, zależy od temperatury roboczej (postrzeganej temperatury). Jest to określone przez czynniki - temperaturę powietrza i temperaturę powierzchni (promieniowanie). Aby dowiedzieć się, które typy konstrukcji zapewniają najlepszą ochronę przed zimowym zimnem i letnim upałem, temperatury powierzchni ścian wewnętrznych domów badawczych były stale mierzone i analizowane w ciągu jednego okresu zimowego i dwóch okresów letnich.

Wyniki   wahania temperatury powierzchni:

Betonowe domy wykazały najniższe wahania
Murowane domy i drewniany dom z blokami miały średnie wahania
Domy o konstrukcji drewnianej miały duże wahania
Nieizolowany murowany dom wykazywał najwyższy zakres wahań 

Im niższe wahania temperatury, tym bardziej zrównoważona temperatura wewnętrzna. Oprócz pomiaru temperatur powierzchniowych określono także zmiany temperatury wewnętrznej w różnych porach roku. Pomiary były nadzorowane i oceniane przez University of Applied Sciences Burgenland w Austrii.
Czas projektu: 2015-2017

Wyniki  – wahania temperatury w pomieszczeniach:

Podczas wyjątkowo gorącego lata 2015 r., kiedy temperatura powietrza dochodziła do 36°C, izolowane domy wykazywały temperatury wewnętrzne do 5°C niższe niż dom nieizolowany.

Temperatury wewnętrzne mierzone w domach (wartości średnie):

Domy wykonane z  cegły  lub  betonu (z izolacją) - 26 °C  (wartość w strefie komfortu),
Dom z drewna blokowego 28°C,
Konstrukcja z drewnianej ramy 29°C,
Dom murowany (nieizolowany) - 30°C.

Oprócz izolacji termicznej masa magazynowa konstrukcji ścian ma decydujący wpływ na temperaturę pokojową. Pomiary w Parku Badawczym Viva potwierdziły, że solidne, ciężkie ściany przechowują ciepło słońca w ciągu dnia i emitują je w chłodniejszych godzinach wieczornych i nocnych. Ten efekt gwarantuje bardziej stabilną temperaturę w pomieszczeniu.

W miesiącach zimowych zbadano, w jaki sposób przerwa w ogrzewaniu wpływa na temperatury wewnętrzne w domach. W tym celu zmierzono zmianę temperatury zimą w przypadku nagłych skoków od 0 do -12°C (symulowana awaria ogrzewania przez 48 godzin).

Po dwóch dniach uzyskano następujące wyniki:

– Domy zbudowane z  25 cm cegieł  lub  betonu (z izolacją) najskuteczniej utrzymywały temperaturę pokojową (15 do 17°C)
– Dom z drewnianego bloku, 50-centymetrowy dom z cegły (z wełną mineralną) i domy z drewnianym szkieletem miały temperatury wewnątrz od 11 do 13°C
– Po 48 godzinach murowany dom (nieizolowany) miał temperaturę pokojową zaledwie 4°C

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez University of Applied Sciences Burgenland w Austrii
Czas projektu: 2015-2017

W jaki sposób zdrowy klimat wewnętrzny wpływa na nasze samopoczucie?

W analizie jakości powietrza w pomieszczeniu (w oparciu o temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną) naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu ocenili czynniki związane z klimatem i strukturą każdego budynku pod kątem ich wpływu na komfort i dobre samopoczucie

Wynik środowiskowej analizy medycznej był jasny: rodzaj konstrukcji i wybór materiałów budowlanych mają znaczący wpływ na komfort.

Najwyższy poziom komfortu został osiągnięty przez izolowane domy zbudowane z  betonu, cegły  (25 cm) z powłoką mineralną (tynk) i drewniany dom blokowy 
Ocieplane domy o konstrukcji szkieletowej z drewna i dom z cegły (50 cm) osiągnęły średni komfort
Tylko dom nieizolowany nie spełniał wysokich standardów austriackich przepisów budowlanych, a zatem wykazywał jedynie niski poziom komfortu
Nieizolowany murowany dom wykazywał najwyższy zakres wahań

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez University of Applied Sciences Burgenland. Ocenę wpływu czynników klimatycznych i strukturalnych w pomieszczeniu na komfort i dobre samopoczucie przeprowadził Uniwersytet Medyczny w Wiedniu.
Czas projektu: 2015-2017


Porównanie