Baumit MultiPrimer

Grunt głęboko penetrujący

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

  • uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża

  • głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię

  • gotowy do użycia lub do rozcieńczania wodą

Podkład gruntujący Baumit MultiPrimer jest przeznaczony do tynków wapiennych, tynków cementowo-wapiennych, cementowych, betonu, tynków gipsowych i elewacyjnych w paście oraz farb elewacyjnych Baumit. Preparatu MultiPrimer nie można stosować na tworzywach sztucznych, powłokach olejowych i lakierowych oraz farbach dyspersyjnych i klejowych. Grunt pod tynk Baumit MultiPrimer jest przeznaczony do aplikacji metodą natryskową lub za pomocą wałka. Przed rozpoczęciem pracy należy odpylić i oczyścić podłoże z wykwitów i luźnych zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być sucha, chłonna i nieprzemarznięta. Preparatu nie wolno aplikować w postaci nierozcieńczonej. Poziom rozcieńczenia należy uzależnić od kondycji i nasiąkliwości podłoża. Jeśli aplikacja będzie miała charakter wielowarstwowy, pierwszą warstwę MultiPrimer można poddać tzw. wyższemu rozcieńczaniu, dzięki czemu lepiej wniknie w podłoże. Kolejne warstwy preparatu rozcieńczyć w mniejszych proporcjach. Grunt pod tynk Baumit MultiPrimer należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. Należy upewnić się, że na powierzchni nie utworzyła się szklista warstwa.

Baumit MultiPrimer