Baumit TrassitPlus

Hydrauliczne wapno trasowe

Wysokohydrauliczne spoiwo wapienno-trasowe. Przeznaczone do samodzielnego wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

  • dobra wytrzymałość

  • łatwość obróbki – plastyczność

  • redukcja wykwitów

Wapno hydrauliczne Baumit TrassitPlus jest spoiwem stosowanym do sporządzenia zapraw tynkarskich oraz murarskich, przeznaczonym na ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wapno trasowe z powodzeniem stosuje się przy renowacji budynków zabytkowych. Zaprawa hydrauliczna wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Przed aplikacją Baumit TrassitPlus należy zadbać, aby powierzchnia była odpowiednio czysta, czyli pozbawiona wykwitów i luźnych cząstek. Należy dopilnować również, aby ściany były odtłuszczone i odpylone. Takie warunki zagwarantują podłożu właściwą nośność i nasiąkliwość. Wapno hydrauliczne powinno zostać wymieszane z czystym piaskiem o zróżnicowanym uziarnieniu. Osiągnięcie właściwej dla zaprawy konsystencji zależy również od ilości użytej wody. Baumit TrassitPlus jako zaprawa murarska może być stosowany na całą powierzchnię bloczka budowlanego. Należy rozścielać zaprawę w taki sposób, aby spoiny między cegłami były nią szczelnie wypełnione. Podłoże przeznaczone do tynkowania powinno być pokryte obrzutką wstępną Baumit SanovaPre (SanierVorspritz SV 61) oraz odpowiednio zwilżone. Procesy te powinny być oddzielone przerwą technologiczną, której długość zależy od podłoża.

Baumit TrassitPlus