Czyste powietrze w pomieszczeniu - dla zdrowia Twojego i rodziny!

Co to jest EMICODE® i jakie daje korzyści?

Ludzie spędzają coraz więcej czasu w budynkach. Dowodzą tego zarówno badania WHO(1) jak też analizy przeprowadzane przez wiele krajów i niezależnych organizacji. Dlatego emisja lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych wykorzystywanych na podłogach i ścianach - bezpośrednio wpływająca na jakość powietrza w pomieszczeniach jest tak ważna i nie może być pomijana.

Chcąc osiągnąć zdrowe środowisko życia, musimy zwracać uwagę na składniki materiałów używanych do prac wykończeniowych oraz na produkty budowlane, m.in. materiały izolacyjne, kleje lub uszczelnienia.

Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę zdrowia i jakości powietrza w pomieszczeniach, najlepiej polegać na materiałach, które uzyskały certyfikat GEV - EMICODE®. Wyroby takie mają bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (LZO / ang. VOC), spełniają najsurowsze normy oraz są stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne.

W rezultacie EMICODE® pomaga w uzyskaniu czystego i bezpiecznego powietrza w pomieszczeniach - dla zdrowego i komfortowego klimatu w naszym własnym domu.

Co to jest GEV i certyfikat EMICODE® ?


GEV – jest to Stowarzyszenie z siedzibą w Niemczech, uznane w całej Europie, specjalizujące się w kontroli emisji lotnych związków organicznych w produktach stosowanych w budownictwie. Głównym zadaniem GEV jest promocja ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w zakresie wyrobów chemii budowlanej i klejów. 

Opracowany i wprowadzony w 1997 r. przez GEV system klasyfikacji EMICODE® pozwala obiektywnie porównać i ocenić charakterystykę emisyjną wyrobów budowlanych. Ten chroniony znakiem towarowym system klasyfikacji jest międzynarodowym punktem odniesienia i jakości dla szerokiej gamy produktów stosowanych w budownictwie.  Badane i certyfikowane są między innymi materiały do konstrukcji podłóg i ścian, wyroby do układania płytek i kamienia, materiały do montażu wykładzin podłogowych i parkietów oraz szereg innych produktów.

System klasyfikacji i certyfikacji EMICODE®  oferuje architektom, wykonawcom i inwestorom wskazówki, które materiały zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach i gwarantują najlepszą ochronę zdrowia i wysoką zgodność ze środowiskiem. 

Klasy EMICODE®


Aby otrzymać certyfikat EMICODE®, producenci muszą poddać swoje produkty szczegółowym testom w laboratoriach badawczych. W oparciu o naukowo określone dane pomiarowe, EMICODE® dzieli materiały na trzy kategorie , zależnie od wielkości emisji:

• EC2 - Materiały o niskiej emisji otrzymują znak EMICODE® EC2. Ta kategoria spełnia podstawowe wymagania dotyczące przyznania etykiety EMICODE®.

• EC1 - Kategoria EMICODE® EC1 przyznawana jest dla materiałów o bardzo niskiej emisji. Materiały wyróżnione tą etykietą spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe i zdrowotne.

• EC1 PLUS - etykieta EMICODE® EC1 PLUS oznacza kategorię premium, opisującą granicę wykonalności technologicznej. Wprowadzony w 2010 r., Ustanawia jeszcze wyższe i surowsze wartości graniczne niż najlepsza kategoria EC1.

Przykładowe wymagania jakie musi spełniać wyrób dla uzyskania klasyfikacji:

Aby zapewnić maksymalną wiarygodność deklaracji emisji dla wyrobów, produkty są regularnie poddawane wyrywkowym, losowym kontrolom przez niezależne, uznane na arenie międzynarodowej instytuty badawcze. Tylko wyroby spełniające surowe wymagania dotyczące emisji mogą otrzymać znak EMICODE® . Producenci zobowiązują się do produkcji tych wyrobów zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i pod ścisłym nadzorem w celu spełnienia wymagań EMICODE®
w dowolnym momencie.

Certyfikat EMICODE® dla wyrobów to gwarancja ich najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa,
a zarazem praktyczne potwierdzenie promowanej przez firmę Baumit idei Zdrowego mieszkania.

Lista produktów Baumit z oznaczeniem EMICODE®: