Life Challenge 2022 nominowane projekty

Jury, w drodze głosowania online wybrało 36 finalistów! 6 najlepszych elewacji z każdej kategorii weźmie udział w gali finałowej, podczas której wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Life Challenge 2022 finaliści kategorii: