Zwycięzcy zostali wybrani! Nasze Jury wybrało zwycięzcę nagrody głównej Life Challenge Award dla najlepszej elewacji w Europie, a także zwycięzców 6 kategorii.